Materiały na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego