Materiały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2015 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
Pobierz plik (Materiały na sesję absolutoryjną.pdf)Materiały na sesję absolutoryjną.pdf[ ]15179 kB