Materiały dodatkowe (2) na XXIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego