Materiały dodatkowe na XIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.