Materiały na XIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego