Materiały dodatkowe na VII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2)

.