Materiały na I sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania I sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego