Materiały dodatkowe (3) na XXXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.