Materiały dodatkowe (2) na XXXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.