Materiały dodatkowe na XXII Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Powiatowi Brzozowskiemu i Rzeszowskiemu docx win-32 32
doc
32 KB POBIERZ
2

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 rok

 

Uzasadnienie do autopoprawki

docx win-32 32
doc

xlsx win-32 32
xls

103 KB

 

34 KB

POBIERZ

 

POBIERZ