Materiały na sesję absolutoryjną

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1. Materiały na sesję absolutoryjną  pdf-32 32
pdf
20,75 MB POBIERZ
2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarzadowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok
pdf
2,98 MB POBIERZ