Materiały dodatkowe (2) na XLIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.