Materiały dodatkowe na XLIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.