Materiały dodatkowe (2) na XLII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.