Materiały dodatkowe na XLII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.

Załączniki:
Pobierz plik (Kierunek_lekarski-na_debate.pdf)Informacja nt. stanu przygotowań kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rz.[ ]90 kB
Pobierz plik (materiały_do_debaty_w_zakresie_Kontraktu_Teytorialnego_i_przedsiezwięć_prio~.pdf)Mat. do debaty wz kontraktu terytorialnego oraz przedsięwzięć priorytetowych[Mat. do debaty wz kontraktu terytorialnego oraz przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie woj. podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 - 2020]374 kB