Materiały dodatkowe (2) na LIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.