Materiały dodatkowe na LIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

...