Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji

Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji

Zakres działań

  • ocena priorytetów współpracy zagranicznej Województwa w powiązaniu z propozycjami strategii rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzynarodowej,
  • opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzyregionalnej,
  • ocena współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • ocena polityki informacyjnej Województwa,
  • ocena współpracy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi,
  • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji samorządowej i rządowej w celu współdziałania na rzecz opracowania priorytetów
  • współpracy zagranicznej Województwa,
  • opiniowanie programów rozwoju turystyki w województwie

Skład osobowy

Dorota Chilik  - Przewodnicząca Komisji 
Iwona Kołek  - Wiceprzewodnicząca Komisji  
Lidia Błądek  - Członek Komisji
Jerzy Cypryś - Członek Komisji
Jacek Kotula - Członek Komisji
Zbigniew Kuźniar - Członek Komisji
Sławomir Miklicz - Członek Komisji 
Maria Pospolitak - Czlonek Komisji
Władysław Stępień - Członek Komisji