Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia

Zakres działań

  • współpraca z jednostkami i organizacjami stanowienia prawa i przestrzegania prawa (parlamentarzyści, sądy, prokuratura, policja, stowarzyszenia i organizacje społeczne i samorządowe),
  • występowanie do organów władzy publicznej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw i wolności obywateli,
  • podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom   i młodzieży,
  • opiniowanie organizacji i koordynacji ruchu drogowego na terenie Województwa,
  • analizowanie sytuacji na rynku pracy w oparciu o sprawozdawczość i informacje oraz materiały z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej w kreowaniu rynku pracy i wspieraniu rozwoju Województwa.

Skład osobowy

  • Jacek Magdoń  - Przewodniczący Komisji 
   Stanisław Bartman  - Członek Komisji 
   Ewa Draus - Członek Komisji 
   Iwona Kołek - Członek Komisji 
   Władysław Ortyl - Członek Komisji 
   Dariusz Sobieraj  - Członek Komisji