Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Biuro Wystaw Artystycznych w RzeszowieBiuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, największa galeria polski południowo – wschodniej, powołana w 1962 roku jako placówka kultury przez ówczesną Wojewódzką Radę Narodową. Celem galerii jest organizowanie życia kulturalnego środowiska plastycznego. Podstawę funkcjonowania i organizacji życia środowiska tworzą wszelkiego rodzaju przeglądy i konkursy: „Grafika kwartału”, „Salon Okręgowy ZPAP” itp. Biuro wystawiało prace m.in. Czesława Rzepińskiego, Antoniego Rząsy, Stanisława Rodzińskiego, Zdzisława Beksińskiego, Józefa Szajny, Jerzego Dudy – Gracza, Franciszka Starowieyskiego.

W swoich zbiorach posiada obecnie tysiąc prac z zakresu współczesnej twórczości: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, szkła i tkaniny artystycznej. Są wśród nich prace znanych i wybitnych polskich artystów m. in. Szajny, Nowosielskiego, Beksińskiego.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XIX/322/12 z 13.03.2012 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie otrzymało odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za jednoczenie środowiska artystycznego Rzeszowa i regionu.