Komisja Regulaminowa

Komisja Regulaminowa Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Celem działania Komisji Regulaminowej Sejmiku jest przygotowanie projektu zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego w oparciu o propozycje przedłożone Przewodniczącemu Sejmiku przez komisje, radnych i Zarząd Województwa oraz na podstawie analizy i uzgodnień dokonanych przez przedmiotową komisję. Planowane zmiany Regulaminu mają na celu doprowadzenie do zgodności przepisów z aktualnym stanem prawnym.

 

Skład osobowy:

1. Maria Fajger Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Pilch Członek Komisji
3. Jerzy Borcz Członek Komisji
4. Wojciech Zając Członek Komisji
5. Jerzy Cypryś Członek Komisji
6. Jan Tarapata Członek Komisji

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30