Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Monika Brewczak. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Monika Brewczak. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Radna Województwa VI kadencji, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.