Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Karol Ożóg. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Karol Ożóg. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Radny Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, Wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury.

Członek Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), nauczyciel akademicki (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie), urzędnik samorządowy (Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – starszy specjalista w Oddziale Mienia Skarbu Państwa i Realizacji Roszczeń)

Aktywny społecznie, jest m.in. członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, członkiem Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, członkiem Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie.
Odznaczony złotą odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz srebrną Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT.

Prywatnie żonaty, ojciec Klary.