Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Jan Dziubiński. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Jan Dziubiński. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Radny Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji.

Od ponad 24 lat samorządowiec, prezydent Tarnobrzega czterech kadencji, obecnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega.

Inicjator i współtwórca między innymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wielu inwestycji miejskich takich jak budownictwo mieszkaniowe, budowa szkół (m.in. ponadgimnazjalnej nr 1, podstawowej na Dzikowie i w Miechocinie), budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem i kanalizacją, przebudowa placu Bartosza Głowackiego, modernizacja wielu ulic i ciągów pieszo-rowerowych (m.in. ul. Warszawskiej, Sikorskiego, Sienkiewicza wraz z wiaduktem, Wisłostrady), przebudowa miejskiego stadionu sportowego oraz basenu krytego.

Najpopularniejszy Prezydent Społeczności Podkarpackiej w 2007 roku. Były Członek Komitetu Regionów Europy oraz Zarządu Związku Miast Polskich.

Odznaczony za działalność publiczno-samorządową Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wieloma innymi wyróżnieniami branżowymi i społecznymi.

Jako Prezydent Miasta przyjmował w Tarnobrzegu Papieża Św. Jana Pawła II oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Współtworzył Polski Klub Infrastruktury Sportowej, był Prezesem Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg.

Żonaty, ma troje dzieci i czworo wnucząt.