Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Jacek Kotula. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Jacek Kotula. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Członek Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

Radny niezrzeszony.

Jest znanym w Polsce obrońcą życia i działaczem pro-life. Założył stowarzyszenie Contra In Vitro, które zebrało 160 tys. podpisów pod inicjatywą obywatelską domagająca się zakazu stosowania zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Był założycielem komitetów inicjatywy obywatelskiej „Stop aborcji” i „Stop pedofilii”. Od 20 lat jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w swej parafii. Organizuje co roku „Marsz dla Życia i Rodziny” w Rzeszowie. Prowadzi szeroko zakrojoną akcję walki o życie ludzkie od poczęcia, ramach której zorganizował wystawę antyaborcyjną „Wybierz życie” w 85 największych miejscowościach na Podkarpaciu oraz ponad 120 pikiet antyaborcyjnych m.in. pod szpitalem „Pro Familia” w Rzeszowie.

W 2014 r. otrzymał wyróżnienie „Bene Merenti” z rąk bp E. Białogłowskiego za zaangażowanie się w życie Kościoła i obronę życia nienarodzonych w diecezji rzeszowskiej. Od wielu lat współpracuje w Stowarzyszeniu „Dolina Strugu” i Fundacji Pro-prawo do życia .

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej Wola Rafałowska.

Żonaty, czworo dzieci.