Śp. Antoni Kopaczewski

Śp. Antoni Kopaczewski (ur.15 grudnia 1941 w Piaskach, zm. 2 sierpnia 2014 r. w Rzeszowie) –polski samorządowiec, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Syn Antoniego Kopaczewskiego żołnierza Armii Krajowej.

Antoni Kopaczewski był pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność" i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności" w Gdańsku. W sierpniu 1980 roku był uczestnikiem strajku na WSK „PZL-Rzeszów", współorganizował też strajki rolników, które doprowadziły do podpisania w 1981 roku porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w więzieniu. Antoni Kopaczewski był też wieloletnim radnym Rzeszowa. W 2006 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Życie i działalność Antoniego Kopaczewskiego stały się symbolem walki o wolność i demokrację. Jego zasługi dla rozwoju Rzeszowa i regionu są nie do przecenienia dla obecnych pokoleń Polaków.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LII/ 1054 /14 z dn. 05.08.2014r. otrzymał pośmiertną odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30