Władysław Pogoda

Władysław Pogoda urodził się w 1920 r. w Hucinie koło Niwisk. Pobierał lekcje muzyki u okolicznych wiejskich muzyków, u których poznał nuty, zasady strojenia i gry na skrzypcach. Pierwszą swoją kapelę założył już w roku 1936, bardzo szybko osiągojąc lokalna popularność. W 1944r. został złapany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec.W roku 1968 założył kolejną kapelę, która zaczęła odnosić coraz większe sukcesy. Koncertowała w Austrii, Ukrainie, Bułgarii, Rumunii, Węgrzech, Francji i Niemczech. Wszędzie byli przyjmowani entuzjastycznie.Kapela była częstym gościem „swojskich klimatów'" Jana Pośpieszalskiego i innych stacji lokalnych oraz ogólnopolskich programów radiowych i telewizyjnych. Kapela oraz jej lider stał się jednym z głównych bohaterów filmu „Niech gra muzyka" nakręconego przez Telewizję Polską.

Pan Władysław Pogoda jest muzykiem i człowiekiem nieprzeciętnym, najbardziej autentycznym polskim muzykiem ludowym. Unikalnym w skali światowej popularyzatorem folkloru ludowego. Potrafi też przełamać niechęć dla muzyki ludowej. Mimo swych 95 lat ma duszę i osobowość młodego chłopaka z ubogiej wsi Huciny. Swoim entuzjazmem, umiłowaniem życia i muzyką potrafi zachwycić i podnieść na duchu wszystkich.

Za swoją działalność Pan Władysław Pogoda, został uhonorowany wieloma nagrodami. Między innymi:

• nagrodą Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga dla kapeli Władysława Pogody – 1996r .,

• nagrodą w IV regionalnych Spotkaniach Skrzypków Ludowych „Maj-Danówka" w Nowej Sarzynie – 1996r.,

• „Liść Lauru" Honorowe wyróżnienie za działalność artystyczną dla Kapeli Ludowej – 1997r.,

• Nagrodą publiczności podczas XVII Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych w Toruniu – 1997r.,

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LVIII/ 1107 /14 z dn. 27.10.2014r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30