Hans Bollinger

h bollinge1Hans Bollinger (ur. 26 października 1949r w Wörschweiler) - niemiecki pedagog i muzyk. Poprzez podejmowanie różnorodnych działań i inicjatyw, przyczynił się do nawiązania partnerskich stosunków i rozwoju współpracy między Województwem Podkarpackim a Krajem Saary. Jego ponad 40-letnia kariera zawodowa, pedagogiczna, artystyczna i „ambasadora" jednoczącej się i zjednoczonej Europy, jest naznaczona humanistycznymi, głęboko chrześcijańskimi wartościami – pojednania i przyjaźni, wolności i tolerancji, człowieczeństwa i solidarności.

Bollinger jest Współzałożycielem i liderem muzycznej grupy ESPE. Twórczość zespołu inspirowana była przede wszystkim tradycyjną kulturą żydowską. Był również współinicjatorem i organizatorem pierwszego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Artystyczne sukcesy Hansa Bollingera mają aspekt polityczno-historyczny, przede wszystkim z uwagi na krzewienie pamięci o Holokauście.

Szczególnie dużo uwagi poświęca Hans Bollinger projektom związanym z wymianą młodzieży. Zainicjował współpracę ponad 20 szkół z Województwa Podkarpackiego i Kraju Saary.

Hans Bollinger jest także twórcą projektu kulturalnego „Spotkania na granicy". W ramach tego projektu corocznie, od kilkunastu już lat,  w Europejskim Parku Kultury Reinheim, odbywają się różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturalnym (koncerty, wystawy, odczyty literackie).

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXV/466/12 z dnia 24.09.2012r otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30