DARIUSZ SOBIERAJ

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.


sobieraj

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 27 czerwca 2014 roku. 

Radny Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku IV kadencji do dnia 16 lipca 2013 roku. Przewodniczacy  Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji do dnia 16 lipca 2013 roku. Aktualnie członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W Sejmiku członek KLubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

Wcześniej Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego trzech kadencji. W latach 1998-2002 i 2006-2010 W-ce Przewodniczący Rady, członek Komisji Zdrowia i Rodziny (w latach 1998-2002 Przewodniczący Komisji) oraz Komisji  Transportu i Budownictwa i Komisji Budżetu i Finansów. Od 1998 r. Ordynator Oddziału Urologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie. Aktywny członek wielu towarzystw medycznych krajowych i zagranicznych m.in. Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EUA), Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). Od 2008 r. pełni funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Urologii.

Lekarz, specjalista II stopnia z zakresu urologii, specjalista z zakresu organizacji i ochrony zdrowia.

Prywatnie: ojciec 4 dzieci. W czasie wolnym uprawia nordic walking i kolarstwo.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30