JANUSZ KONIECZNY

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

konieczny

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 27 czerwca 2014 roku. 

Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji do dnia 16 lipca 2013 roku. Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W Sejmiku członek Klubu radnych: Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Senator RP V kadencji. Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie w latach 1982-1983 był m.in. dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. W 1991 r. przeszedł na emeryturę.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Znakiem Związku OSP, Medalem KEN oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Mgr historii, ukończył WSP w Krakowie w 1977 r.

Autor kilku Opracowań monograficznych dotyczących historii miejscowości, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz społeczności żydowskiej w Rymanowie i Jaćmierzu.

Prywatnie: Żonaty (żona Krystyna, emerytowana nauczycielka, magister chemii), ma jednego syna (Piotra, magistra ekonomii).

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30