XXXVIII sesja

Materiały I na XXXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (00_porządek XXXVIII.pdf)00_porządek XXXVIII.pdf00275 kB2021-06-18 10:59
Pobierz plik (04_wotum_zaufania_projekt_uchwaly.pdf)04_wotum_zaufania_projekt_uchwaly.pdf0489 kB2021-06-18 11:00
Pobierz plik (05_proj. uchwał w spr. rozpatrz. i zatwierdz. sprawozd. finansowego.pdf)05_proj. uchwał w spr. rozpatrz. i zatwierdz. sprawozd. finansowego.pdf0576 kB2021-06-18 11:00
Pobierz plik (06_proj. uchwały w spra. udzielenia absolutorium.pdf)06_proj. uchwały w spra. udzielenia absolutorium.pdf0674 kB2021-06-18 11:00
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_w_roku_2021.pdf07104 kB2021-06-18 11:01
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Powiatu_Bieszczadzkiego.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Powiatu_Bieszczadzkiego.pdf08105 kB2021-06-18 11:01
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”.pdf09141 kB2021-06-18 11:03
Pobierz plik (09_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”_załącznik.pdf)09_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_w_2021 r._w_ramach_„Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2021-2025”_załącznik.pdf09.1202 kB2021-06-18 11:05
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf10344 kB2021-06-18 11:09
Pobierz plik (10_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf)10_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf10,1236 kB2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik.pdf)10_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik.pdf10,2129 kB2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_przychody.pdf)10_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_przychody.pdf10,3221 kB2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf)10_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załącznik_wydatki.pdf10,4188 kB2021-06-18 11:10
Pobierz plik (10_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf)10_5projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf10,5130 kB2021-06-18 11:11
Pobierz plik (10_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf)10_6projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf10,6172 kB2021-06-18 11:11
Pobierz plik (10_7projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_3.pdf)10_7projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_3.pdf10,7102 kB2021-06-18 11:11
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf11129 kB2021-06-18 11:22
Pobierz plik (11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf11,1128 kB2021-06-18 11:22
Pobierz plik (11_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)11_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf11,2246 kB2021-06-18 11:25
Pobierz plik (11_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)11_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf11,3235 kB2021-06-18 11:25
Pobierz plik (11_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)11_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf11,4143 kB2021-06-18 11:32
Pobierz plik (11_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)11_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf11,53095 kB2021-06-18 11:32
Pobierz plik (11_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)11_6_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf11,6186 kB2021-06-18 11:33
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu.pdf1299 kB2021-06-18 11:33
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu_załącznik.pdf)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zakresu_i_formy_informacji_o_przebiegu_wykonania_budżetu_załącznik.pdf12,1123 kB2021-06-18 11:33
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf13113 kB2021-06-18 11:33
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_1.pdf)13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_1.pdf13,1141 kB2021-06-18 11:34
Pobierz plik (13_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_2.pdf)13_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_2.pdf13,2142 kB2021-06-18 11:34
Pobierz plik (13_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_3.pdf)13_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przekazania_do_dalszych_uzgodnień_projektów_uchwał_w_sprawach_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych_załącznik_3.pdf13,3144 kB2021-06-18 11:34
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich.pdf1495 kB2021-06-18 11:34
Pobierz plik (14_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_opinie.pdf)14_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_opinie.pdf14,177 kB2021-06-18 11:35
Pobierz plik (14_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_załączniki_graficzne.pdf)14_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_uzasadnienie_załączniki_graficzne.pdf14,2564 kB2021-06-18 11:35
Pobierz plik (14_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik_wykaz_dróg.pdf)14_3projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik_wykaz_dróg.pdf14,393 kB2021-06-18 11:35
Pobierz plik (14_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik.pdf)14_4projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_istniejących_dróg_wojewódzkich_załącznik.pdf14,4257 kB2021-06-18 11:36
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_włączenia_Pedagogicznej_Biblioteki_Wojewódzkiej_w_Rzeszowie_do_Podkarpackiego_Zespołu_Placówek_Wojewódzkich_w_Rzeszowie.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_włączenia_Pedagogicznej_Biblioteki_Wojewódzkiej_w_Rzeszowie_do_Podkarpackiego_Zespołu_Placówek_Wojewódzkich_w_Rzeszowie.pdf15271 kB2021-06-18 11:36
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf16202 kB2021-06-18 11:36
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie.pdf17131 kB2021-06-18 11:36
Pobierz plik (17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie_załącznik_3.pdf)17_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Rzeszowie_załącznik_3.pdf17,1108 kB2021-06-18 11:37
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania.pdf18257 kB2021-06-18 11:37
Pobierz plik (18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania_załącznik.pdf)18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_szczegółowych_zasad,_sposobu_i_trybu_oraz_organów_lub_osób_uprawnionych_do_umarzania,_odraczania_załącznik.pdf18,197 kB2021-06-18 11:37
Pobierz plik (19_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2020_rok.pdf)19_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2020_rok.pdf192079 kB2021-06-18 11:37
Pobierz plik (20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019.pdf)20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019.pdf2097 kB2021-06-18 11:38
Pobierz plik (20_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019_załącznik.pdf)20_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_sprawozdania_z_realizacji_„Planu_gospodarki_odpadami_dla_Województwa_Podkarpackiego_2022”_za_lata_2017– 2019_załącznik.pdf20,13447 kB2021-06-18 11:38
Pobierz plik (21_informacja_dotycząca_dochodów_z_tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_2020_rok.pdf)21_informacja_dotycząca_dochodów_z_tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_2020_rok.pdf21314 kB2021-06-18 11:39
Pobierz plik (22_informacja_z_działalności_Zarządu_18.05_11.06.pdf)22_informacja_z_działalności_Zarządu_18.05_11.06.pdf22278 kB2021-06-18 11:39
Pobierz plik (23_informacja_o_realizacji.pdf)23_informacja_o_realizacji.pdf23149 kB2021-06-18 11:39

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30