XXXVII sesja

Materiały na XXXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek_obrad_XXXVII_sesji.pdf)01_porządek_obrad_XXXVII_sesji.pdf01161 kB2021-05-21 10:36
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego.pdf03198 kB2021-05-21 10:36
Pobierz plik (04_US pomoc_fin_dla_Powiatu_Stalowowolskiego.pdf)04_US pomoc_fin_dla_Powiatu_Stalowowolskiego.pdf0495 kB2021-05-21 10:36
Pobierz plik (05_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj.pdf)05_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj.pdf05547 kB2021-05-21 10:37
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie.pdf)05_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie.pdf05_1427 kB2021-05-21 10:37
Pobierz plik (05_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie_zalaczniki.pdf)05_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_uzasadnienie_zalaczniki.pdf05_2598 kB2021-05-21 10:38
Pobierz plik (05_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_1.pdf)05_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_1.pdf05_3348 kB2021-05-21 10:39
Pobierz plik (05_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_2.pdf)05_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_maj_zalacznik_2.pdf05_4370 kB2021-05-21 10:39
Pobierz plik (06_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf)06_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf06172 kB2021-05-21 10:39
Pobierz plik (06_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie.pdf)06_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie.pdf06_1188 kB2021-05-21 10:40
Pobierz plik (06_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf)06_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf06_2371 kB2021-05-21 10:40
Pobierz plik (06_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf)06_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf06_3212 kB2021-05-21 10:41
Pobierz plik (06_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_1.pdf)06_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_1.pdf06_4529 kB2021-05-21 10:41
Pobierz plik (06_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_2.pdf)06_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021_zalacznik_2.pdf06_5165 kB2021-05-21 10:41
Pobierz plik (06_6_objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf)06_6_objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_maj_2021.pdf06_6250 kB2021-05-21 10:42
Pobierz plik (07_US pom_finansowej_w_2021_w_ramach_PPOW_na_realizacje_I_etapu_US.pdf)07_US pom_finansowej_w_2021_w_ramach_PPOW_na_realizacje_I_etapu_US.pdf07138 kB2021-05-21 10:42
Pobierz plik (07_1 zal_pomocy_finansowej_PPOW_na_US.pdf)07_1 zal_pomocy_finansowej_PPOW_na_US.pdf07_1114 kB2021-05-21 10:43
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_nr_XXX_508_20_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_17 grudnia_2020 r._w_sprawie_określenia_zasad_i_kryteriów_udzielania_dotacji.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_nr_XXX_508_20_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_17 grudnia_2020 r._w_sprawie_określenia_zasad_i_kryteriów_udzielania_dotacji.pdf08420 kB2021-05-21 10:43
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Tarnobrzegu.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_Statutu_Wojewódzkiego_Szpitala_w_Tarnobrzegu.pdf09445 kB2021-05-21 10:43
Pobierz plik (10_US _zmiana_statutu_Szpital_Krosno.pdf)10_US _zmiana_statutu_Szpital_Krosno.pdf10211 kB2021-05-21 10:44
Pobierz plik (10_1_uchwała_Rady_społecznej.pdf)10_1_uchwała_Rady_społecznej.pdf10_1275 kB2021-05-21 10:44
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu.pdf11200 kB2021-05-21 10:44
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu_załącznik.pdf)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_statutu_Centrum_Kulturalnemu_w_Przemyślu_załącznik.pdf11_1213 kB2021-05-21 10:45
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Włącz_edukację_dobrej_jakości_w_województwie_podkarpackim.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Włącz_edukację_dobrej_jakości_w_województwie_podkarpackim.pdf12222 kB2021-05-21 10:45
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf13426 kB2021-05-21 10:45
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022.pdf14436 kB2021-05-21 10:46
Pobierz plik (14_1_Projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022_załącznik_1_2.pdf)14_1_Projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_ogólne_2021_2022_załącznik_1_2.pdf14_1366 kB2021-05-21 10:46
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_realizacji_projektu_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf15347 kB2021-05-21 10:47
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zasad_przyznawania_stypendiów_szkolnictwo_zawodowe_2021_2022.pdf16547 kB2021-05-21 10:47
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny.pdf17268 kB2021-05-21 10:47
Pobierz plik (17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny_załącznik.pdf)17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_programu_samorząd_dla_rodziny_załącznik.pdf17_11803 kB2021-05-21 10:48
Pobierz plik (18_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pogorza_Przemyskiego.pdf)18_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pogorza_Przemyskiego.pdf18104 kB2021-05-21 10:48
Pobierz plik (19_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pasma_Brzanki.pdf)19_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Pasma_Brzanki.pdf19103 kB2021-05-21 10:48
Pobierz plik (20_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Gor Slonnych.pdf)20_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Gor Slonnych.pdf20104 kB2021-05-21 10:49
Pobierz plik (21_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Doliny_Sanu.pdf)21_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_PK_Doliny_Sanu.pdf21105 kB2021-05-21 10:49
Pobierz plik (22_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Jasliskiego_PK.pdf)22_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Jasliskiego_PK.pdf22105 kB2021-05-21 10:49
Pobierz plik (23_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Czarnorzecko-Strzyzowskiego_PK.pdf)23_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Czarnorzecko-Strzyzowskiego_PK.pdf23105 kB2021-05-21 10:50
Pobierz plik (24_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Cisniansko-Wetlinskiego_PK.pdf)24_projekt_uchwaly_sejmiku_ws_Cisniansko-Wetlinskiego_PK.pdf24106 kB2021-05-21 10:50
Pobierz plik (25_informacja dla Zarządu I kwartał 2021 (002).pdf)25_informacja dla Zarządu I kwartał 2021 (002).pdf25171 kB2021-05-21 10:50
Pobierz plik (26_sprawozdanie_program_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi.pdf)26_sprawozdanie_program_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi.pdf26115 kB2021-05-21 10:51
Pobierz plik (26_1_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_załącznik.pdf)26_1_sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_z_organizacjami_pozarządowymi_załącznik.pdf26_1260 kB2021-05-21 10:51
Pobierz plik (27_Korekta_sprawozdań_finansowych_instytucji_kultury.pdf)27_Korekta_sprawozdań_finansowych_instytucji_kultury.pdf272804 kB2021-05-21 10:51
Pobierz plik (28_informacja_z_działalności_Zarządu_13.04_11.05.pdf)28_informacja_z_działalności_Zarządu_13.04_11.05.pdf28292 kB2021-05-21 10:52
Pobierz plik (29_INF o realizacji uchwał XXXVI sesji.pdf)29_INF o realizacji uchwał XXXVI sesji.pdf29162 kB2021-05-21 10:52

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30