XXXIX sesja

Materiały na XXXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porzadek_obrad.pdf)01_porzadek_obrad.pdf 133 kB2021-08-20 08:15
Pobierz plik (03_Projekt_Uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_S....pdf)03_Projekt_Uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_S....pdf 370 kB2021-08-20 08:15
Pobierz plik (03_1_Stanowisko_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_związku_z_rozprzestrzeni....pdf)03_1_Stanowisko_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_związku_z_rozprzestrzeni....pdf 200 kB2021-08-20 08:15
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_nr_XXII_393_16_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25.04.2016r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_nr_XXII_393_16_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25.04.2016r..pdf 111 kB2021-08-20 08:15
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXXV_553_21_z_dnia_29_marca_2021_r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XXXV_553_21_z_dnia_29_marca_2021_r..pdf 134 kB2021-08-20 08:15
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Łańcut.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Łańcut.pdf 105 kB2021-08-20 08:16
Pobierz plik (07_US_ws_ udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Komańcza.pdf)07_US_ws_ udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Komańcza.pdf 100 kB2021-08-20 08:16
Pobierz plik (08_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Radymno_w_2021_roku.pdf)08_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Gminie_Radymno_w_2021_roku.pdf 119 kB2021-08-20 08:16
Pobierz plik (09_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Miastu_Radymno_w_2021_roku.pdf)09_US_ws_udzielenia_pomocy_finansowej_ze_środków_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_Miastu_Radymno_w_2021_roku.pdf 122 kB2021-08-20 08:16
Pobierz plik (10_US_ ws_udzielenia_pomocy_finansowej_w_formie_dotacji_celowej_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania_pn._„Rewitalizacja.pdf)10_US_ ws_udzielenia_pomocy_finansowej_w_formie_dotacji_celowej_dla_Województwa_Małopolskiego_na_realizację_zadania_pn._„Rewitalizacja.pdf 104 kB2021-08-20 08:21
Pobierz plik (11_US_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVIII61721_w_spr_udz_pom_finans_.pdf)11_US_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXVIII61721_w_spr_udz_pom_finans_.pdf 159 kB2021-08-20 08:21
Pobierz plik (11_1_zal_do_uchwaly_2021_SSRW.pdf)11_1_zal_do_uchwaly_2021_SSRW.pdf 224 kB2021-08-20 08:21
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2021_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Powiatu_Sanockiego.pdf 127 kB2021-08-20 08:21
Pobierz plik (13_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien.pdf)13_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien.pdf 660 kB2021-08-20 08:21
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie.pdf)13_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie.pdf 534 kB2021-08-20 08:21
Pobierz plik (13_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie_zalaczniki.pdf)13_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_uzasadnienie_zalaczniki.pdf 410 kB2021-08-20 08:22
Pobierz plik (13_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_1.pdf)13_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_1.pdf 358 kB2021-08-20 08:22
Pobierz plik (13_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_2.pdf)13_4_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_2.pdf 464 kB2021-08-20 08:22
Pobierz plik (13_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_3.pdf)13_5_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_zalacznik_3.pdf 221 kB2021-08-20 08:22
Pobierz plik (14_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien-2.pdf)14_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien-2.pdf 470 kB2021-08-20 08:22
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_2_zalacznik_.pdf)14_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_sierpien_2_zalacznik_.pdf 341 kB2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_wpf.pdf)15_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_wpf.pdf 258 kB2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf)15_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf 196 kB2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_1_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf)15_1_1_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf 1076 kB2021-08-20 08:23
Pobierz plik (15_1_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_2.pdf)15_1_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_2.pdf 212 kB2021-08-20 08:24
Pobierz plik (15_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf)15_2_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_zalacznik_1.pdf 3302 kB2021-08-20 08:24
Pobierz plik (15_4_ objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf)15_4_ objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf 278 kB2021-08-20 08:24
Pobierz plik (15_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf)15_3_projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego.pdf 197 kB2021-08-20 08:24
Pobierz plik (16_US_ws_ustalenia_maksymalenej_wysokości_pozyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf)16_US_ws_ustalenia_maksymalenej_wysokości_pozyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2021.pdf 133 kB2021-08-20 08:25
Pobierz plik (17_zmieniająca_uchwałę_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiegow_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf)17_zmieniająca_uchwałę_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiegow_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach.pdf 141 kB2021-08-20 08:25
Pobierz plik (17_1_Wykaz_Beneficjentów_którym_została_udzielona_dotacja_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_zal_01.pdf)17_1_Wykaz_Beneficjentów_którym_została_udzielona_dotacja_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_zal_01.pdf 160 kB2021-08-20 08:25
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza I.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza I.pdf 98 kB2021-08-20 08:25
Pobierz plik (18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza_I_załącznik.pdf)18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza_I_załącznik.pdf 1109 kB2021-08-20 08:25
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Komańcza.pdf 99 kB2021-08-20 08:26
Pobierz plik (20_US_ws_ wyrażenia_zgody_na dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Brzozów.pdf)20_US_ws_ wyrażenia_zgody_na dokonanie_darowizny_na_rzecz_Gminy_Brzozów.pdf 97 kB2021-08-20 08:26
Pobierz plik (21_US ws_wyrazenia_zgody_na_dokonanie_zwrotu_nieruchomosci_połozonej_w Boguchwale.pdf)21_US ws_wyrazenia_zgody_na_dokonanie_zwrotu_nieruchomosci_połozonej_w Boguchwale.pdf 101 kB2021-08-20 08:26
Pobierz plik (22_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Stalowa_Wola.pdf)22_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinka_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Stalowa_Wola.pdf 101 kB2021-08-20 08:26
Pobierz plik (22_1_układ komunikacyjny Stalowa Wola i DW 871.pdf)22_1_układ komunikacyjny Stalowa Wola i DW 871.pdf 557 kB2021-08-20 08:26
Pobierz plik (23_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinków_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Nisko.pdf)23_US_ws_pozbawienia_kategorii_drogi_wojewódzkiej_odcinków_drogi_wojewódzkiej_na_terenie_miasta_Nisko.pdf 102 kB2021-08-20 08:27
Pobierz plik (23_1układ komunikacyjny Nisko i DW 872.pdf)23_1układ komunikacyjny Nisko i DW 872.pdf 423 kB2021-08-20 08:27
Pobierz plik (24_US_ws_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka_drog_ na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)24_US_ws_zaliczenia_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_odcinka_drog_ na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf 100 kB2021-08-20 08:27
Pobierz plik (25_projekt_Uchwaly_Sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_KSW1_w_Rzeszowie.pdf)25_projekt_Uchwaly_Sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_KSW1_w_Rzeszowie.pdf 179 kB2021-08-20 08:27
Pobierz plik (26_US_ws_zmian_w_Statucie_KSW_Nr_2_w_Rzeszowie.pdf)26_US_ws_zmian_w_Statucie_KSW_Nr_2_w_Rzeszowie.pdf 198 kB2021-08-20 08:28
Pobierz plik (27_US_wyrażenia_woli_uczestnictwa_WP_MSCKZiU_w Rzeszowie_w_realizacji_projektu_grantowego.pdf)27_US_wyrażenia_woli_uczestnictwa_WP_MSCKZiU_w Rzeszowie_w_realizacji_projektu_grantowego.pdf 142 kB2021-08-20 08:28
Pobierz plik (28_US_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego.pdf)28_US_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Podkarpackiego_Centrum_Medycznego.pdf 142 kB2021-08-20 08:28
Pobierz plik (29_projekt_uchwały_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w zakresie_ przeciwdziałania_ narkomanii_zanonimizowana.pdf)29_projekt_uchwały_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w zakresie_ przeciwdziałania_ narkomanii_zanonimizowana.pdf 221 kB2021-08-20 08:28
Pobierz plik (30_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_pomocy_społecznej_zanonimizowana.pdf)30_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_pomocy_społecznej_zanonimizowana.pdf 194 kB2021-08-20 08:28
Pobierz plik (31_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_zanonimizowana.pdf)31_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_zanonimizowana.pdf 197 kB2021-08-20 08:29
Pobierz plik (32_projekt_uchwały_w_sprawie _rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_systemu_pieczy_zastępczej_zanonimizowana.pdf)32_projekt_uchwały_w_sprawie _rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_systemu_pieczy_zastępczej_zanonimizowana.pdf 212 kB2021-08-20 08:29
Pobierz plik (33_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_działań_na_rzecz_osób_niepełnosprawnych_zanonimizowana.pdf)33_projekt_uchwały_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_w_zakresie_działań_na_rzecz_osób_niepełnosprawnych_zanonimizowana.pdf 212 kB2021-08-20 08:29
Pobierz plik (34_Informacja dot. działań podejmowanych przez departamenty które wpisaują się w tematykę Konwencji Karpackiej za 2020 rok_29.07.2021.pdf)34_Informacja dot. działań podejmowanych przez departamenty które wpisaują się w tematykę Konwencji Karpackiej za 2020 rok_29.07.2021.pdf 648 kB2021-08-20 08:29
Pobierz plik (34_1_Zał.1 Konwencja Karpacka - Informacja nt RPO WP 2014-2020 za 2020 r..pdf)34_1_Zał.1 Konwencja Karpacka - Informacja nt RPO WP 2014-2020 za 2020 r..pdf 174 kB2021-08-20 08:30
Pobierz plik (34_2_Zał.2 Konwencja Karpacka - Informacja nt PROW za 2020 r..pdf)34_2_Zał.2 Konwencja Karpacka - Informacja nt PROW za 2020 r..pdf 210 kB2021-08-20 08:30
Pobierz plik (35_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku.pdf)35_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku.pdf 190 kB2021-08-20 08:30
Pobierz plik (35_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku_załącznik.pdf)35_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Podkarpackiego_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych_w_2020_roku_załącznik.pdf 2255 kB2021-08-20 08:30
Pobierz plik (36_Informacja_o_spełnieniu_warunku_podstawowego_Celu_Polityki_3_na_poziomie_regionalnym_w_zakresie_opracowania_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Transportu.pdf)36_Informacja_o_spełnieniu_warunku_podstawowego_Celu_Polityki_3_na_poziomie_regionalnym_w_zakresie_opracowania_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Transportu.pdf 214 kB2021-08-20 08:30
Pobierz plik (37_Prezentacja_projekt_RSI_WP.pdf)37_Prezentacja_projekt_RSI_WP.pdf 1222 kB2021-08-20 08:31
Pobierz plik (37_1_Regionalna Strategia Innowacji WP na lata 2021-2030 Projekt.pdf)37_1_Regionalna Strategia Innowacji WP na lata 2021-2030 Projekt.pdf 4235 kB2021-08-20 08:31
Pobierz plik (38_Sprawozdanie_z_wjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_WP_oraz_pracowników UM_i_przyjmowanych_osób_i_delegacji_przez_UMWP.pdf)38_Sprawozdanie_z_wjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_WP_oraz_pracowników UM_i_przyjmowanych_osób_i_delegacji_przez_UMWP.pdf 185 kB2021-08-20 08:31
Pobierz plik (39_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał 2021.pdf)39_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał 2021.pdf 136 kB2021-08-20 08:31
Pobierz plik (40_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020(1).pdf)40_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020(1).pdf 196 kB2021-08-20 08:31
Pobierz plik (40_1_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._1 (2).pdf)40_1_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._1 (2).pdf 81 kB2021-08-20 08:32
Pobierz plik (40_2_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._2(3).pdf)40_2_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz._2(3).pdf 325 kB2021-08-20 08:32
Pobierz plik (40_3_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz.3(4).pdf)40_3_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_01_cz.3(4).pdf 188 kB2021-08-20 08:32
Pobierz plik (40_4_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_02(5).pdf)40_4_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2020_zalacznik_02(5).pdf 205 kB2021-08-20 08:32
Pobierz plik (41_informacja_z_działalności_Zarządu_15.06_.pdf)41_informacja_z_działalności_Zarządu_15.06_.pdf 736 kB2021-08-20 08:32
Pobierz plik (42_INF o realizacji uchwał XXXVIII sesji.pdf)42_INF o realizacji uchwał XXXVIII sesji.pdf 172 kB2021-08-20 08:32

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30