XXXIV

Materiały na XXXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (00 porządek XXXIV.pdf)00 porządek XXXIV.pdf01123 kB2021-02-19 14:38
Pobierz plik (02 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Izabeli_Dzieduszyckiej_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf)02 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Izabeli_Dzieduszyckiej_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf02144 kB2021-02-19 12:40
Pobierz plik (03 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów.pdf)03 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów.pdf03113 kB2021-02-19 12:42
Pobierz plik (03_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów_uzasadnienie.pdf)03_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminie_i_miastu_Ulanów_uzasadnienie.pdf0487 kB2021-02-19 12:42
Pobierz plik (04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf)04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r..pdf05293 kB2021-02-19 12:42
Pobierz plik (04_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf)04_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie.pdf06240 kB2021-02-19 12:43
Pobierz plik (04_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki.pdf)04_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki.pdf07128 kB2021-02-19 12:43
Pobierz plik (04_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki_cd.pdf)04_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._uzasadnienie_załączniki_cd.pdf08159 kB2021-02-19 12:43
Pobierz plik (04_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf)04_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_1.pdf09134 kB2021-02-19 12:44
Pobierz plik (04_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf)04_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021r._załącznik_2.pdf10160 kB2021-02-19 12:44
Pobierz plik (05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf11157 kB2021-02-19 12:45
Pobierz plik (05_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)05_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf12227 kB2021-02-19 12:48
Pobierz plik (05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf13141 kB2021-02-19 12:48
Pobierz plik (05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1.pdf14309 kB2021-02-19 12:49
Pobierz plik (05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_2.pdf15143 kB2021-02-19 12:49
Pobierz plik (05_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)05_5 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf163094 kB2021-02-19 12:50
Pobierz plik (05_6 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)05_6 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf17183 kB2021-02-19 12:50
Pobierz plik (06_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.pdf)06_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.pdf1876 kB2021-02-19 12:51
Pobierz plik (07_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.pdf)07_w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.pdf1976 kB2021-02-19 12:51
Pobierz plik (08_Projekt_uchwały_KO_uchylenie_stanowiska_LGBT.pdf)08_Projekt_uchwały_KO_uchylenie_stanowiska_LGBT.pdf2087 kB2021-02-19 12:52
Pobierz plik (09 informacja_Zarzadu.pdf)09 informacja_Zarzadu.pdf21215 kB2021-02-19 12:52
Pobierz plik (Uchwała_Zarządu_w_sprawie_zaopiniowania_projektu_uchwały_w_sprawie_uchylenia_uchwały_dot_LGBT.pdf)Uchwała_Zarządu_w_sprawie_zaopiniowania_projektu_uchwały_w_sprawie_uchylenia_uchwały_dot_LGBT.pdf21128 kB2021-02-23 11:28

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30