XXXII sesja

Materiały na XXXII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (00 porządek XXXII.pdf)00 porządek XXXII.pdf01199 kB2021-02-05 14:08
Pobierz plik (03 projekt_stanowiska_w _sprawie_Makroregionalnej_strategii_Karpat.pdf)03 projekt_stanowiska_w _sprawie_Makroregionalnej_strategii_Karpat.pdf0294 kB2021-02-05 14:09
Pobierz plik (04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf)04 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.pdf03144 kB2021-02-05 08:24
Pobierz plik (04_ 1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu_uzasadnienie_załącznik.pdf)04_ 1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu_uzasadnienie_załącznik.pdf0460 kB2021-02-05 08:27
Pobierz plik (05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego.pdf)05 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego.pdf05152 kB2021-02-05 08:27
Pobierz plik (05_1 ustanowienie_nagrod_marszalka_zał_1.pdf)05_1 ustanowienie_nagrod_marszalka_zał_1.pdf06153 kB2021-02-05 08:27
Pobierz plik (05_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_cd.pdf)05_1_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_cd.pdf07175 kB2021-02-05 08:28
Pobierz plik (05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2.pdf)05_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2.pdf08144 kB2021-02-05 08:28
Pobierz plik (05_2_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2_cd.pdf)05_2_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_2_cd.pdf09166 kB2021-02-05 08:29
Pobierz plik (05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3.pdf)05_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3.pdf10143 kB2021-02-05 08:29
Pobierz plik (05_3_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3_cd.pdf)05_3_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_3_cd.pdf11135 kB2021-02-05 08:30
Pobierz plik (05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4.pdf)05_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4.pdf12180 kB2021-02-05 08:30
Pobierz plik (05_4_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_1.pdf)05_4_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_1.pdf13162 kB2021-02-05 08:33
Pobierz plik (05_4_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_2.pdf)05_4_2 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_2.pdf14185 kB2021-02-05 08:34
Pobierz plik (05_4_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_3.pdf)05_4_3 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_3.pdf15158 kB2021-02-05 08:35
Pobierz plik (05_4_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_4.pdf)05_4_4 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_4_załącznik_4.pdf16154 kB2021-02-05 08:35
Pobierz plik (06 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf)06 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek_pedagogicznych_oraz_szkół_i_placówek.pdf17155 kB2021-02-05 08:35
Pobierz plik (07 US_pomoc_finansowa_dla_Gminy_Tarnobrzeg.pdf)07 US_pomoc_finansowa_dla_Gminy_Tarnobrzeg.pdf18101 kB2021-02-05 08:36
Pobierz plik (08 US pomoc_finansowa_dla_Powiatu_Rzeszowskiego.pdf)08 US pomoc_finansowa_dla_Powiatu_Rzeszowskiego.pdf19109 kB2021-02-05 08:37
Pobierz plik (09 US_w_sprawie_powierzenia_do_realizacji_zadania_w_zakresie_utrzymania_i_rozwoju_Portalu_w_ramach_projektu_„Trasy_rowerowe_w_Polsce_Wschod.pdf)09 US_w_sprawie_powierzenia_do_realizacji_zadania_w_zakresie_utrzymania_i_rozwoju_Portalu_w_ramach_projektu_„Trasy_rowerowe_w_Polsce_Wschod.pdf20121 kB2021-02-05 08:37
Pobierz plik (10 US zamiaru_likwidacji_PCKU_StalowaWola.pdf)10 US zamiaru_likwidacji_PCKU_StalowaWola.pdf21142 kB2021-02-05 08:38
Pobierz plik (11 US_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_100000_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_„Rzeszów_Jasionka”.pdf)11 US_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na objęcie_przez_Województwo_Podkarpackie_100000_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_„Rzeszów_Jasionka”.pdf22114 kB2021-02-05 08:38
Pobierz plik (12 US_użyczenie_pomieszczeń_Szpital_Krosno.pdf)12 US_użyczenie_pomieszczeń_Szpital_Krosno.pdf23103 kB2021-02-05 08:39
Pobierz plik (13 US_najem_pomieszczeń_Hetmańska_9.pdf)13 US_najem_pomieszczeń_Hetmańska_9.pdf24103 kB2021-02-05 08:39
Pobierz plik (14 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021.pdf)14 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021.pdf25112 kB2021-02-05 08:40
Pobierz plik (14_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021_załącznik.pdf)14_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemów_alkoholowych_na_rok_2021_załącznik.pdf261758 kB2021-02-05 08:40
Pobierz plik (15 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021.pdf)15 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021.pdf27104 kB2021-02-05 08:42
Pobierz plik (15_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021_załącznik.pdf)15_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_narkomanii_na_rok_2021_załącznik.pdf28387 kB2021-02-05 08:42
Pobierz plik (16 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021.pdf)16 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021.pdf29104 kB2021-02-05 08:43
Pobierz plik (16_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021_załącznik.pdf)16_1 projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_wojewódzkiego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_na_rok_2021_załącznik.pdf30784 kB2021-02-05 08:43
Pobierz plik (17 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty.pdf)17 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty.pdf31456 kB2021-02-05 08:44
Pobierz plik (17_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie.pdf)17_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie.pdf32436 kB2021-02-05 08:45
Pobierz plik (17_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie_zalacznik.pdf)17_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_uzasadnienie_zalacznik.pdf33268 kB2021-02-05 08:45
Pobierz plik (17_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_1.pdf)17_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_1.pdf34259 kB2021-02-05 08:46
Pobierz plik (17_3 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_2.pdf)17_3 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budzecie_Wojewodztwa_Podkarpackiego_na_2021_luty_zalacznik_2.pdf35266 kB2021-02-05 08:46
Pobierz plik (18 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf)18 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf36111 kB2021-02-05 08:47
Pobierz plik (18_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie.pdf)18_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie.pdf37122 kB2021-02-05 08:47
Pobierz plik (18_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_1.pdf)18_1_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_1.pdf383091 kB2021-02-05 08:48
Pobierz plik (18_1_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_2.pdf)18_1_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_ Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_zalacznik_2.pdf39183 kB2021-02-05 08:49
Pobierz plik (18_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf)18_2 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_1.pdf40141 kB2021-02-05 08:49
Pobierz plik (18_2_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf)18_2_1 projekt_uchwaly_sejmiku_w_sprawie_zmian_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021_uzasadnienie_zalacznik_2.pdf41120 kB2021-02-05 08:50
Pobierz plik (18_3 objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf)18_3 objasnienia_do_wartosci_przyjetych_ w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_Wojewodztwa _Podkarpackiego_na_lata_2021_-_2045_luty_2021.pdf42220 kB2021-02-05 08:50
Pobierz plik (19 UZ_średnie_wynagrodzenia_nauczycieli_2020.pdf)19 UZ_średnie_wynagrodzenia_nauczycieli_2020.pdf43199 kB2021-02-05 08:51
Pobierz plik (20 Informacja_dot_stanu_wdr_PROW_214_2020_wersja_do_wysłania..pdf)20 Informacja_dot_stanu_wdr_PROW_214_2020_wersja_do_wysłania..pdf44801 kB2021-02-05 08:53
Pobierz plik (21 Informacja_dot_dzial_JR_KSOW.pdf)21 Informacja_dot_dzial_JR_KSOW.pdf45477 kB2021-02-05 08:53
Pobierz plik (22 Informacja_dot_stanu_wdr_dzial_sam_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf)22 Informacja_dot_stanu_wdr_dzial_sam_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf46593 kB2021-02-05 08:54
Pobierz plik (23 Sprawozdanie_z_realizacji_Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2017_2020.pdf)23 Sprawozdanie_z_realizacji_Podkarpackiego_Programu_Odnowy_Wsi_na_lata_2017_2020.pdf47712 kB2021-02-05 08:55
Pobierz plik (24 informacja_z_działalności_Zarządu_04.01_26.01.pdf)24 informacja_z_działalności_Zarządu_04.01_26.01.pdf48167 kB2021-02-05 08:55
Pobierz plik (25 inf_o_realizacji_uchwal_XXXI.pdf)25 inf_o_realizacji_uchwal_XXXI.pdf49123 kB2021-02-05 08:56

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30