XXXI

Materiały dodatkowe na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r..pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r..pdf01238 kB2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie.pdf02210 kB2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik.pdf03132 kB2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik_cd.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik_cd.pdf04138 kB2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_1.pdf05131 kB2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_2.pdf06139 kB2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045.pdf07103 kB2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_objaśnienia.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_objaśnienia.pdf08228 kB2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie.pdf08106 kB2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf09232 kB2021-01-12 14:22
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf10155 kB2021-01-12 14:25
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_1.pdf113089 kB2021-01-12 14:25
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_2.pdf12174 kB2021-01-12 14:26
Pobierz plik (Uchwała_Zarządu_zaopiniowanie_planu_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Uchwała_Zarządu_zaopiniowanie_planu_Komisji_Rewizyjnej.pdf13120 kB2021-01-12 14:31
Pobierz plik (Projekt uchwały Sejmiku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf)Projekt uchwały Sejmiku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf13146 kB2021-01-14 14:03

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30