XXXI sesja

Materiały dodatkowe na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r..pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r..pdf01238 kB2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie.pdf02210 kB2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik.pdf03132 kB2021-01-12 14:17
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik_cd.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._uzasadnienie_załącznik_cd.pdf04138 kB2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_1.pdf05131 kB2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w _budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021 r._załącznik_2.pdf06139 kB2021-01-12 14:18
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045.pdf07103 kB2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_objaśnienia.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_objaśnienia.pdf08228 kB2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie.pdf08106 kB2021-01-12 14:21
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf09232 kB2021-01-12 14:22
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf10155 kB2021-01-12 14:25
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_1.pdf113089 kB2021-01-12 14:25
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej_na_lata_2021_2045_załącznik_2.pdf12174 kB2021-01-12 14:26
Pobierz plik (Uchwała_Zarządu_zaopiniowanie_planu_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Uchwała_Zarządu_zaopiniowanie_planu_Komisji_Rewizyjnej.pdf13120 kB2021-01-12 14:31
Pobierz plik (Projekt uchwały Sejmiku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf)Projekt uchwały Sejmiku w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf13146 kB2021-01-14 14:03

Materiały na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01 porządek XXXI sesji.docx.pdf)01 porządek XXXI sesji.docx.pdf0197 kB2021-01-11 10:35
Pobierz plik (03projekt_uchwały_pomoc_finansowa_ Powiat_ Ropczycko-Sędziszowski_2021.pdf)03projekt_uchwały_pomoc_finansowa_ Powiat_ Ropczycko-Sędziszowski_2021.pdf03101 kB2021-01-11 10:35
Pobierz plik (06projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego.pdf)06projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego.pdf06102 kB2021-01-11 10:37
Pobierz plik (06_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik.pdf)06_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik.pdf06_112698 kB2021-01-11 11:04
Pobierz plik (06_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_c.d.pdf)06_2projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Programu_Ochrony_Środowiska_dla_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_c.d.pdf06_211641 kB2021-01-11 11:04
Pobierz plik (07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._Zdalny_Nauczyciel_Zdalna_Szkoła.pdf)07projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._Zdalny_Nauczyciel_Zdalna_Szkoła.pdf07148 kB2021-01-11 11:04
Pobierz plik (08Projekt_ uchwały_Sejmiku_w_sprawie_podpisania_Deklaracji_Lubelskiej _ sprawie_powołania_Siec_i_Gospodarczej_Regionów_Trójmorza.pdf)08Projekt_ uchwały_Sejmiku_w_sprawie_podpisania_Deklaracji_Lubelskiej _ sprawie_powołania_Siec_i_Gospodarczej_Regionów_Trójmorza.pdf08190 kB2021-01-11 11:05
Pobierz plik (09Projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_zwiększenia_minimalnej_stawki_wynagrodzenia_zasadniczego.pdf)09Projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_zwiększenia_minimalnej_stawki_wynagrodzenia_zasadniczego.pdf0998 kB2021-01-11 11:05
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_WUP_w_Rzeszowie zanonimizowany (002).pdf)10_projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_WUP_w_Rzeszowie zanonimizowany (002).pdf10182 kB2021-01-11 11:10
Pobierz plik (projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_zmiany_przebiegu_drogi_wojewódzkiej_Nr_858_zanonimizowany.pdf)projekt_uchwały_Sejmiku_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_zmiany_przebiegu_drogi_wojewódzkiej_Nr_858_zanonimizowany.pdf11140 kB2021-01-11 11:10
Pobierz plik (12_Projekt_uchwały_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej.pdf)12_Projekt_uchwały_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej.pdf12445 kB2021-01-11 11:11
Pobierz plik (13Informacja_z_działalności_Zarządu_08.12-31.12.pdf)13Informacja_z_działalności_Zarządu_08.12-31.12.pdf13336 kB2021-01-11 11:11
Pobierz plik (14Informacja_o_realizacji_ uchwał_XXIX_i_ XXX_ sesji_Sejmiku.pdf)14Informacja_o_realizacji_ uchwał_XXIX_i_ XXX_ sesji_Sejmiku.pdf14177 kB2021-01-11 11:11

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30