XXIX-30.11.2020 r.

Materiały dodatkowe na XXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_ogólnej_powierzchni_przeznaczonej_pod_uprawy_maku_i_konopi_włóknistych_w_2021_roku.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_określenia_ogólnej_powierzchni_przeznaczonej_pod_uprawy_maku_i_konopi_włóknistych_w_2021_roku.pdf01250 kB2020-11-23 13:43
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Lubaczowskiemu_pomocy _finansowej.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Lubaczowskiemu_pomocy _finansowej.pdf02136 kB2020-11-23 13:43
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.pdf03169 kB2020-11-23 13:44
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach.pdf0496 kB2020-11-23 13:45
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_uzasadnienie.pdf05122 kB2020-11-23 13:46
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_dotacji_celowych_w_2020_roku_na_prace_lub_roboty_przy_zabytkach_załącznik.pdf06160 kB2020-11-23 13:46
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r..pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r..pdf07255 kB2020-11-23 13:47
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie.pdf08227 kB2020-11-23 13:48
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie_załącznik.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._uzasadnienie_załącznik.pdf09145 kB2020-11-23 13:48
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_1.pdf10130 kB2020-11-23 13:49
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_2.pdf11149 kB2020-11-23 13:49
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_3.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2020r._załącznik_3.pdf12103 kB2020-11-23 13:50
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045.pdf13137 kB2020-11-23 13:51
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_objaśnienia.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_objaśnienia.pdf14234 kB2020-11-23 13:51
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie.pdf15118 kB2020-11-23 13:52
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_1.pdf16303 kB2020-11-23 13:52
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_uzasadnienie_załącznik_2.pdf17124 kB2020-11-23 13:53
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_1.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_1.pdf183096 kB2020-11-23 13:53
Pobierz plik (projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_2.pdf)projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2020-2045_załącznik_2.pdf19199 kB2020-11-23 13:54

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30