XXIV sesja

Materiały na XXIV sesję

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (porzadek obrad XXIV sesji.pdf)porzadek obrad XXIV sesji.pdf00359 kB2020-06-19 16:39
Pobierz plik (03 Raport o stanie województwa za 2019 r..pdf)03 Raport o stanie województwa za 2019 r..pdf01335 kB2020-06-19 16:27
Pobierz plik (05 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woj. Podkarp. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2019 r..pdf)05 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Woj. Podkarp. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2019 r..pdf03193 kB2020-06-19 16:29
Pobierz plik (06 uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Woj. za 2019 r..pdf)06 uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Woj. za 2019 r..pdf04206 kB2020-06-19 16:29
Pobierz plik (07 uchwała czerwiec 2020 - oszczędności.pdf)07 uchwała czerwiec 2020 - oszczędności.pdf05487 kB2020-06-19 16:30
Pobierz plik (07a załączniki czerwiec 2020 - oszczędności.pdf)07a załączniki czerwiec 2020 - oszczędności.pdf06287 kB2020-06-19 16:31
Pobierz plik (07b uzasadnienie NOWE - oszczędności.pdf)07b uzasadnienie NOWE - oszczędności.pdf07203 kB2020-06-19 16:31
Pobierz plik (Informacja nt. stanu budżetu woj. podkarpackiego.pdf)Informacja nt. stanu budżetu woj. podkarpackiego.pdf07d599 kB2020-06-22 15:29
Pobierz plik (07c załącznik do zmian uzasadnienia czerwiec — oszczędności.pdf)07c załącznik do zmian uzasadnienia czerwiec — oszczędności.pdf08287 kB2020-06-19 16:31
Pobierz plik (08 uchwała w spr. zmian w budżecie czerwiec  2020.pdf)08 uchwała w spr. zmian w budżecie czerwiec 2020.pdf09516 kB2020-06-19 16:31
Pobierz plik (08a załączniki  czerwiec 2020.pdf)08a załączniki czerwiec 2020.pdf10303 kB2020-06-19 16:31
Pobierz plik (08b uzasadnienie czerwiec 2020 poprawki Anka.pdf) 08b uzasadnienie czerwiec 2020 poprawki11478 kB2020-06-19 16:32
Pobierz plik (08c zestawienie zmian czerwiec 2020.pdf)08c zestawienie zmian czerwiec 2020.pdf12291 kB2020-06-19 16:32
Pobierz plik (09 Uchwała WPF 29.06.pdf)09 Uchwała WPF 29.06.pdf13275 kB2020-06-19 16:32
Pobierz plik (09a Zał. nr 1 Sejmik czerwiec.pdf)09a Zał. nr 1 Sejmik czerwiec.pdf142819 kB2020-06-19 16:32
Pobierz plik (09b Zał. nr 2 Sejmik czerwiec.pdf)09b Zał. nr 2 Sejmik czerwiec.pdf15168 kB2020-06-19 16:33
Pobierz plik (09c Uzasadnienie czerwiec.pdf)09c Uzasadnienie czerwiec.pdf16235 kB2020-06-19 16:33
Pobierz plik (09d załączniki  do uzasadnienia WPF Sejmik czerwiec.pdf)09d załączniki do uzasadnienia WPF Sejmik czerwiec.pdf17534 kB2020-06-19 16:33
Pobierz plik (09e Objaśnienia WPF czerwiec Sejmik.pdf)09e Objaśnienia WPF czerwiec Sejmik.pdf18424 kB2020-06-19 16:33
Pobierz plik (10 uchwała maksymalnej wysokosci pozyczki dla M.Okręgowe w Rzeszowie na zakup oprogramowania.pdf)10 uchwała maksymalnej wysokosci pozyczki dla M.Okręgowe w Rzeszowie na zakup oprogramowania.pdf19271 kB2020-06-19 16:34
Pobierz plik (11 projekt US pożyczka dla M.Okręgowego EtnoCarpathia.pdf)11 projekt US pożyczka dla M.Okręgowego EtnoCarpathia.pdf20271 kB2020-06-19 16:34
Pobierz plik (12 uchwala w spr  zgody na objęcie akcji Podkarpacki Fundusz Rozwoju.pdf)12 uchwala w spr zgody na objęcie akcji Podkarpacki Fundusz Rozwoju.pdf21197 kB2020-06-19 16:34
Pobierz plik (13 uchwala w spr umowy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy Szpital Krosno.pdf)13 uchwala w spr umowy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy Szpital Krosno.pdf22256 kB2020-06-19 16:35
Pobierz plik (14 zmieniająca uchwałę nr LXII98618 z 29.10.2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.pdf)14 zmieniająca uchwałę nr LXII98618 z 29.10.2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.pdf23346 kB2020-06-19 16:35
Pobierz plik (14a zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Woj. Podkarp. - zalacznik do uchwaly.pdf)14a zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Woj. Podkarp. - zalacznik do uchwaly.pdf24406 kB2020-06-19 16:35
Pobierz plik (15 w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie woj. pod..pdf)15 w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie woj. pod..pdf26201 kB2020-06-19 16:36
Pobierz plik (16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020-2021.pdf)16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020-2021.pdf27427 kB2020-06-19 16:37
Pobierz plik (17 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2020-2021.pdf)17 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2020-2021.pdf28437 kB2020-06-19 16:37
Pobierz plik (17a załącznik zasady dla szkol ponadpodstawowych.pdf)17a załącznik zasady dla szkol ponadpodstawowych.pdf29368 kB2020-06-19 16:39
Pobierz plik (18 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. wsparcie stypendialne dla uczniow zdolnych - szkolnictwo zawodowe.pdf)18 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. wsparcie stypendialne dla uczniow zdolnych - szkolnictwo zawodowe.pdf29347 kB2020-06-19 16:40
Pobierz plik (19 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020-2021.pdf)19 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020-2021.pdf30549 kB2020-06-19 16:40
Pobierz plik (20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Profesjonalne przywodztwo w EDUKACJI.pdf)20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Profesjonalne przywodztwo w EDUKACJI.pdf31379 kB2020-06-19 16:40
Pobierz plik (21 uchwala w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.pdf)21 uchwala w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.pdf32645 kB2020-06-19 16:41
Pobierz plik (22 Ocena zasobów pomocy społecznej w woj. podkarpackim w 2019 roku.pdf)22 Ocena zasobów pomocy społecznej w woj. podkarpackim w 2019 roku.pdf3315326 kB2020-06-19 16:41
Pobierz plik (23 Informacja o stanie realizacji projektów w ramach RPO WP i innych programów.pdf)23 Informacja o stanie realizacji projektów w ramach RPO WP i innych programów.pdf333834 kB2020-06-19 16:41
Pobierz plik (24 Informacja dot. dochodów z nieruchomości za 2019 rok.pdf)24 Informacja dot. dochodów z nieruchomości za 2019 rok.pdf341180 kB2020-06-19 16:42
Pobierz plik (25 Informacja z działalności Zarządu od 12.05 do 08.06.2020.pdf)25 Informacja z działalności Zarządu od 12.05 do 08.06.2020.pdf359687 kB2020-06-19 16:42
Pobierz plik (26 informacja zarządu o realizacji uchwał Sejmiku W.P. w dniu 25 maja 2020 r..pdf)26 informacja zarządu o realizacji uchwał Sejmiku W.P. w dniu 25 maja 2020 r..pdf36288 kB2020-06-19 16:43

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30