XLVII sesja

Materiały na XLVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek _obrad_sesji.pdf)01_porządek _obrad_sesji.pdf01101 kB2022-03-18 14:48
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2022_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Województwa_Małopolskiego.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_w_2022_roku_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dotacji_dla_Województwa_Małopolskiego.pdf02128 kB2022-03-18 14:49
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69521_z dnia_25_października_2021r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69521_z dnia_25_października_2021r..pdf03106 kB2022-03-18 14:49
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69621_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25_października_2021r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLI69621_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego_z_dnia_25_października_2021r..pdf04105 kB2022-03-18 14:49
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2022.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_budżetowym_2022.pdf05131 kB2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r..pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r..pdf06293 kB2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie.pdf)07_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie.pdf07173 kB2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie_załącznik.pdf)07_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._uzasadnienie_załącznik.pdf08166 kB2022-03-18 14:50
Pobierz plik (07_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._załącznik_1_2_3.pdf)07_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022 r._załącznik_1_2_3.pdf09171 kB2022-03-18 14:50
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045.pdf10122 kB2022-03-18 14:51
Pobierz plik (08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie.pdf)08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie.pdf11123 kB2022-03-18 14:53
Pobierz plik (08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf12243 kB2022-03-18 14:53
Pobierz plik (08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_objaśnienia.pdf)08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_objaśnienia.pdf13281 kB2022-03-18 14:54
Pobierz plik (08_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_1.pdf)08_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_1.pdf14534 kB2022-03-18 14:54
Pobierz plik (08_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_2.pdf)08_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_2.pdf15160 kB2022-03-18 14:54
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Ośrodku_Medycyny_Pracy.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Ośrodku_Medycyny_Pracy.pdf1697 kB2022-03-18 14:54
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_powierzchni_najmu_przez_Wojewódzki_Podkarpacki_Szpital_w_Żurawicy.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_zwiększenie_powierzchni_najmu_przez_Wojewódzki_Podkarpacki_Szpital_w_Żurawicy.pdf17115 kB2022-03-18 14:55
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zwiekszenie_powierzchni_dachu_pawilonu_F2_przez_Wojewódzki_Szpital_w_Tarnobrzegu.PDF)11_projekt_uchwały_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zwiekszenie_powierzchni_dachu_pawilonu_F2_przez_Wojewódzki_Szpital_w_Tarnobrzegu.PDF18102 kB2022-03-18 14:55
Pobierz plik (12_projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Karty Praw Rodziny.pdf)12_projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Karty Praw Rodziny.pdf19122 kB2022-03-18 14:55
Pobierz plik (13_informacja_dotycząca_obrotu_nieruchomościami_pozostającymi_w_zasobie_wojewódzkim_za_2021_rok.pdf)13_informacja_dotycząca_obrotu_nieruchomościami_pozostającymi_w_zasobie_wojewódzkim_za_2021_rok.pdf20168 kB2022-03-18 14:56
Pobierz plik (14_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku.pdf)14_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku.pdf21530 kB2022-03-18 14:56
Pobierz plik (14_1_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku_załącznik_1.pdf)14_1_informacja_o_realizacji_zadań_przez_Regionalny_Ośrodek_Polityki_Społecznej_w_Rzeszowie_w_2021_roku_załącznik_1.pdf22905 kB2022-03-18 14:57
Pobierz plik (15_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r..pdf)15_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r..pdf2399 kB2022-03-18 14:57
Pobierz plik (15_1_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r._załącznik_1_2_2a_3_4_5.pdf)15_1_informacja_dotycząca_dofinansowania_udzielonego_gminom_i_powiatom_w_2021r._załącznik_1_2_2a_3_4_5.pdf24152 kB2022-03-18 14:57
Pobierz plik (16_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury.pdf)16_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury.pdf2596 kB2022-03-18 14:57
Pobierz plik (16_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf)16_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekty_informacji_o_przebiegu_wykonania_za_półrocze_2021r._planu_finansowego_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf26213 kB2022-03-18 14:58
Pobierz plik (17_sprawozdanie_z_działalności_komisji_Sejmiku.pdf)17_sprawozdanie_z_działalności_komisji_Sejmiku.pdf272696 kB2022-03-18 15:22
Pobierz plik (18_informacja_z_działalności_Zarządu_15.02_08.03.2022.pdf)18_informacja_z_działalności_Zarządu_15.02_08.03.2022.pdf28238 kB2022-03-18 15:22
Pobierz plik (19_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLVI sesji_Sejmiku_WP.docx.pdf)19_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLVI sesji_Sejmiku_WP.docx.pdf29255 kB2022-03-18 15:22

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30