XLVI sesja

Materiały na XLVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.pdf)01.pdf01102 kB2022-02-17 14:20
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Lubaczowskiemu.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Powiatowi_Lubaczowskiemu.pdf02104 kB2022-02-17 14:21
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego_w_roku_2022.pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Powiatu_Lubaczowskiego_w_roku_2022.pdf03103 kB2022-02-17 14:21
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_szczegółowych_warunków_wspierania_młodzieży_uzdolnionej_Nie_zagubić_talentu.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_szczegółowych_warunków_wspierania_młodzieży_uzdolnionej_Nie_zagubić_talentu.pdf04126 kB2022-02-17 14:21
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_użyczenie_pomieszczeń_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_użyczenie_pomieszczeń_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf05101 kB2022-02-17 14:22
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf06100 kB2022-02-17 14:22
Pobierz plik (07_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf)07_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_wydzierżawienie_części_działki_przez_Wojewódzki_Szpital_Podkarpacki.pdf0799 kB2022-02-17 14:22
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Podkarpackim_Centrum_Medycznym.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Podkarpackim_Centrum_Medycznym.pdf0897 kB2022-02-17 14:23
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_utworzenie_Młodzieżowego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_utworzenie_Młodzieżowego_Sejmiku_Województwa_Podkarpackiego.pdf09173 kB2022-02-17 14:23
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_partnerskiego.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_partnerskiego.pdf10139 kB2022-02-17 14:24
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_80001_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_Rzeszów-Jasionka.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_objęcie_80001_udziałów_w_Spółce_Port_Lotniczy_Rzeszów-Jasionka.pdf11146 kB2022-02-17 14:24
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i_przystąpienie_jako_partnera_w_projekcie.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i_przystąpienie_jako_partnera_w_projekcie.pdf12208 kB2022-02-17 14:24
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i przystąpienia_do_realizacji_projektu.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_na_zawiązanie_partnerstwa_i przystąpienia_do_realizacji_projektu.pdf13206 kB2022-02-17 14:25
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_w_sprawie_wyboru_sekretarza_Komisji_Rewizyjnej.pdf)14_projekt_uchwały_w_sprawie_wyboru_sekretarza_Komisji_Rewizyjnej.pdf1497 kB2022-02-17 14:25
Pobierz plik (15_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Czlonków_Zarzadu_oraz_pracownikow_Urzedu_Marszalkowskiego.pdf)15_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Czlonków_Zarzadu_oraz_pracownikow_Urzedu_Marszalkowskiego.pdf15211 kB2022-02-17 14:26
Pobierz plik (16_informacja_dotycząca_działalności_Oddziału_Krajowej_Sieci_Obszarów_Wiejskich_w_trakcie_realizacji_PROW_2014-2020.pdf)16_informacja_dotycząca_działalności_Oddziału_Krajowej_Sieci_Obszarów_Wiejskich_w_trakcie_realizacji_PROW_2014-2020.pdf16342 kB2022-02-17 14:27
Pobierz plik (17_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf)17_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_Programu_Rybactwo_i_Morze.pdf17335 kB2022-02-17 14:27
Pobierz plik (18_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_PROW.pdf)18_informacja_dotycząca_stanu_wdrażania_tzw._działań_samorządowych_w_ramach_PROW.pdf18626 kB2022-02-17 14:28
Pobierz plik (19_sprawozdanie_z_realizacji_PROW.pdf)19_sprawozdanie_z_realizacji_PROW.pdf19481 kB2022-02-17 14:28
Pobierz plik (20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_Raportu_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska.pdf)20_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_Raportu_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska.pdf2096 kB2022-02-17 14:28
Pobierz plik (20_1_Raport_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska_załącznik.pdf)20_1_Raport_za_lata_2019-2020_z_wykonania_Programu_Ochrony_Środowiska_załącznik.pdf215716 kB2022-02-17 14:29
Pobierz plik (21_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021.pdf)21_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021.pdf22116 kB2022-02-17 14:29
Pobierz plik (21_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021_załącznik.pdf)21_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_sprawozdania_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli_za_rok_2021_załącznik.pdf23277 kB2022-02-17 14:30
Pobierz plik (22_informacja_z_dzialalności_Zarzadu_18.01_10.02.2022.pdf)22_informacja_z_dzialalności_Zarzadu_18.01_10.02.2022.pdf24231 kB2022-02-17 14:32
Pobierz plik (23_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLV sesji_Sejmiku_WP.pdf)23_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLV sesji_Sejmiku_WP.pdf25201 kB2022-02-17 14:32

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30