XLV - 31.01.2022 r.

Materiały na XLV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek obrad.pdf)01_porządek obrad.pdf01134 kB2022-01-20 14:00
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Powiatu_Brzozowskiego.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Powiatu_Brzozowskiego.pdf03105 kB2022-01-20 14:01
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r..pdf04231 kB2022-01-20 14:01
Pobierz plik (04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r._uzasadnienie.pdf)04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r._uzasadnienie.pdf04135 kB2022-01-20 14:02
Pobierz plik (04_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r._uzasadnienie_załącznik.pdf)04_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r._uzasadnienie_załącznik.pdf04148 kB2022-01-20 14:02
Pobierz plik (04_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r._załącznik_1_2.pdf)04_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r._załącznik_1_2.pdf04143 kB2022-01-20 14:02
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045.pdf05117 kB2022-01-20 14:03
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie.pdf)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie.pdf05120 kB2022-01-20 14:03
Pobierz plik (05_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)05_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf05316 kB2022-01-20 14:03
Pobierz plik (05_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_objaśnienia.pdf)05_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_objaśnienia.pdf05282 kB2022-01-20 14:03
Pobierz plik (05_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_1.pdf)05_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_1.pdf053166 kB2022-01-20 14:04
Pobierz plik (05_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_2.pdf)05_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_na_lata_2022-2045_załącznik_2.pdf05182 kB2022-01-20 14:04
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_CE_Odpowiedzialna_turystyka_-_Slow_Food.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_CE_Odpowiedzialna_turystyka_-_Slow_Food.pdf06199 kB2022-01-20 14:04
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_Mniejsze_drogi_wodne_dla_zrównoważonego_rozwoju_lokalnego....pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_Mniejsze_drogi_wodne_dla_zrównoważonego_rozwoju_lokalnego....pdf07188 kB2022-01-20 14:05
Pobierz plik (08_Program_Strategiczny_Rozwoju_Transportu_Województwa_Podkarpackiego_do_roku_2030.pdf)08_Program_Strategiczny_Rozwoju_Transportu_Województwa_Podkarpackiego_do_roku_2030.pdf0812156 kB2022-01-20 14:05
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Przemyślu.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_w_Przemyślu.pdf0997 kB2022-01-20 14:05
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2_im._Św._Jadwigi_Królowej_w_Rzeszowie.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2_im._Św._Jadwigi_Królowej_w_Rzeszowie.pdf10125 kB2022-01-20 14:06
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf11136 kB2022-01-20 14:06
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf12144 kB2022-01-20 14:06
Pobierz plik (13_Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.pdf)13_Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.pdf13144 kB2022-01-20 14:07
Pobierz plik (14_projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.pdf)14_projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.pdf14146 kB2022-01-20 14:07
Pobierz plik (15_projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.pdf)15_projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.pdf1598 kB2022-01-20 14:08
Pobierz plik (16_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)16_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf1697 kB2022-01-20 14:08
Pobierz plik (17_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)17_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf1797 kB2022-01-20 14:08
Pobierz plik (18_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)18_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf1897 kB2022-01-20 14:09
Pobierz plik (19_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)19_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf1997 kB2022-01-20 14:09
Pobierz plik (20_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)20_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf2096 kB2022-01-20 14:09
Pobierz plik (21_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)21_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf2197 kB2022-01-20 14:10
Pobierz plik (22_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)22_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf2297 kB2022-01-20 14:10
Pobierz plik (23_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)23_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf2397 kB2022-01-20 14:11
Pobierz plik (24_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)24_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf2496 kB2022-01-20 14:11
Pobierz plik (25_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf)25_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.pdf2598 kB2022-01-20 14:12
Pobierz plik (26_informacja z działalności Zarządu od 14 grudnia 2021.pdf)26_informacja z działalności Zarządu od 14 grudnia 2021.pdf26521 kB2022-01-20 14:12
Pobierz plik (27_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLIII sesji_Sejmiku_WP.pdf)27_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLIII sesji_Sejmiku_WP.pdf27165 kB2022-01-20 14:13

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30