XLIX sesja

Materiały na XLIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Materiały na XLIX sesję

 1. Porządek 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Domaradz,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, (załącznik_1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” (załącznik_1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: Sustainable protected areas as a key value for human well being /„Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”/ w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „SATellite Data to enhance Spatial Data InFrAstruCTures for Climate Change adaptatION and risk prevention” („Dane satelitarne dla poprawy jakości danych przestrzennych na potrzeby adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku”) w ramach Programu INTERREG EUROPA na lata 2021-2027,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Unlocking Green Hydrogen Economy for SME's in European Regions” /"Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w Regionach Europejskich"/ w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jasło na realizację zadania inwestycyjnego w 2022 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia bibliotek pedagogicznych do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie cudzoziemców w integracji społecznej na terenie Województwa Podkarpackiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego (załącznik_1)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (załącznik_1, 2, 3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 (załącznik_1, 2, 3, 4, 5)
 9. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2022 r.,
 10. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2022 r.
 11. Informacja nt. „Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych formą rozwoju małych rodzinnych przedsiębiorstw rolniczo – spożywczych”,
 12. Informacja dotycząca realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020 – 2024” (za rok 2021 r., plan na 2022 r.), przyjętego Uchwałą NR XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r. (załącznik_1)
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 (załącznik_1)
 14. Korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2021 (załacznik_1, 2)
 15. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r.
 16. Informacja o realizacji uchwał podjętych na XLVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 25 kwietnia 2022 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.pdf)01.pdf0169 kB2022-05-20 13:49
Pobierz plik (03.pdf)03.pdf02101 kB2022-05-20 13:50
Pobierz plik (04.pdf)04.pdf03106 kB2022-05-20 13:50
Pobierz plik (05.pdf)05.pdf04111 kB2022-05-20 13:51
Pobierz plik (06.pdf)06.pdf05101 kB2022-05-20 13:52
Pobierz plik (07.pdf)07.pdf06102 kB2022-05-20 13:53
Pobierz plik (08.pdf)08.pdf07140 kB2022-05-20 13:55
Pobierz plik (08_1.pdf)08_1.pdf08220 kB2022-05-20 13:55
Pobierz plik (09.pdf)09.pdf09138 kB2022-05-20 13:56
Pobierz plik (09_1.pdf)09_1.pdf10111 kB2022-05-20 13:56
Pobierz plik (10.pdf)10.pdf11193 kB2022-05-20 13:56
Pobierz plik (11.pdf)11.pdf12185 kB2022-05-20 13:57
Pobierz plik (12.pdf)12.pdf13200 kB2022-05-20 13:57
Pobierz plik (13.pdf)13.pdf14108 kB2022-05-20 13:57
Pobierz plik (14.pdf)14.pdf15314 kB2022-05-20 13:57
Pobierz plik (15.pdf)15.pdf16122 kB2022-05-20 13:57
Pobierz plik (16.pdf)16.pdf17147 kB2022-05-20 13:58
Pobierz plik (17.pdf)17.pdf18154 kB2022-05-20 13:58
Pobierz plik (17_1.pdf)17_1.pdf19204 kB2022-05-20 13:59
Pobierz plik (18.pdf)18.pdf20309 kB2022-05-20 13:59
Pobierz plik (18_1.pdf)18_1.pdf21181 kB2022-05-20 13:59
Pobierz plik (18_2.pdf)18_2.pdf22201 kB2022-05-20 14:00
Pobierz plik (18_3.pdf)18_3.pdf23177 kB2022-05-20 14:00
Pobierz plik (19.pdf)19.pdf24133 kB2022-05-20 14:00
Pobierz plik (19_1.pdf)19_1.pdf25117 kB2022-05-20 14:00
Pobierz plik (19_2.pdf)19_2.pdf26232 kB2022-05-20 14:01
Pobierz plik (19_3.pdf)19_3.pdf27534 kB2022-05-20 14:01
Pobierz plik (19_4.pdf)19_4.pdf28166 kB2022-05-20 14:01
Pobierz plik (19_5.pdf)19_5.pdf29316 kB2022-05-20 14:01
Pobierz plik (20.pdf)20.pdf30185 kB2022-05-20 14:02
Pobierz plik (21.pdf)21.pdf31164 kB2022-05-20 14:02
Pobierz plik (22.pdf)22.pdf3296 kB2022-05-20 14:02
Pobierz plik (23.pdf)23.pdf33239 kB2022-05-20 14:02
Pobierz plik (23_1.pdf)23_1.pdf34714 kB2022-05-20 14:03
Pobierz plik (24.pdf)24.pdf35115 kB2022-05-20 14:03
Pobierz plik (24_1.pdf)24_1.pdf36299 kB2022-05-20 14:03
Pobierz plik (25.pdf)25.pdf3794 kB2022-05-20 14:04
Pobierz plik (25_1.pdf)25_1.pdf38259 kB2022-05-20 14:04
Pobierz plik (25_2.pdf)25_2.pdf39252 kB2022-05-20 14:04
Pobierz plik (26.pdf)26.pdf40287 kB2022-05-20 14:05
Pobierz plik (27.pdf)27.pdf41122 kB2022-05-20 14:05

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30