XLIII sesja

Materiały na XLIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.pdf)01.pdf01194 kB2021-12-20 10:50
Pobierz plik (03_pom_fin_w_formie_dotacji_celowej_studium_planistyczne_rewitalizacja_linii_kolejowej_Gorlice_Jaslo.pdf)03_pom_fin_w_formie_dotacji_celowej_studium_planistyczne_rewitalizacja_linii_kolejowej_Gorlice_Jaslo.pdf03104 kB2021-12-20 10:50
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf04214 kB2021-12-20 10:51
Pobierz plik (04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1_2.pdf)04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1_2.pdf04_1130 kB2021-12-20 10:51
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r..pdf05239 kB2021-12-20 10:51
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie.pdf05_1167 kB2021-12-20 10:52
Pobierz plik (05_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik.pdf)05_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._uzasadnienie_załącznik.pdf05_2148 kB2021-12-20 10:52
Pobierz plik (05_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1_2_3.pdf)05_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2021_r._załącznik_1_2_3.pdf05_3154 kB2021-12-20 10:52
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf06130 kB2021-12-20 10:52
Pobierz plik (06_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)06_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf06_1104 kB2021-12-20 10:53
Pobierz plik (06_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)06_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf06_2231 kB2021-12-20 10:57
Pobierz plik (06_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)06_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf06_3526 kB2021-12-20 10:57
Pobierz plik (06_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)06_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf06_4174 kB2021-12-20 10:58
Pobierz plik (06_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)06_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf06_5247 kB2021-12-20 10:58
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_zadań_z_zakresu_prowadzenia_wspólnego_przedstawicielstwa_województw.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_zadań_z_zakresu_prowadzenia_wspólnego_przedstawicielstwa_województw.pdf09100 kB2021-12-20 10:58
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_likwidacji_Podkarpackiego_Biura_Planowania_Przestrzennego_w_Rzeszowie.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_likwidacji_Podkarpackiego_Biura_Planowania_Przestrzennego_w_Rzeszowie.pdf10108 kB2021-12-20 10:58
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_„Wojewódzkiego_Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_rok_2022”.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_„Wojewódzkiego_Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_rok_2022”.pdf11103 kB2021-12-20 10:59
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_„Wojewódzkiego_Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_rok_2022”_załącznik.pdf)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_„Wojewódzkiego_Programu_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_rok_2022”_załącznik.pdf11_1772 kB2021-12-20 10:59
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego.pdf12156 kB2021-12-20 10:59
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1.pdf)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_ustanowienia_Nagród_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1.pdf12_1182 kB2021-12-20 11:00
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._„Zdalnie_odważni_-_cyfrowo_pewni”.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._„Zdalnie_odważni_-_cyfrowo_pewni”.pdf13146 kB2021-12-20 11:00
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie _uchwalenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie _uchwalenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej.pdf14100 kB2021-12-20 11:00
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie _uchwalenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_załącznik.pdf)14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie _uchwalenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_załącznik.pdf14_1870 kB2021-12-20 11:00
Pobierz plik (14_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie _uchwalenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_załącznik_załącznik_1.pdf)14_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie _uchwalenia_programu_Podkarpacki_Program_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_załącznik_załącznik_1.pdf14_22331 kB2021-12-20 11:00
Pobierz plik (15_projekt_uchwaly_w_sprawie_zatwierdzenia_planow_pracy_komisji.pdf)15_projekt_uchwaly_w_sprawie_zatwierdzenia_planow_pracy_komisji.pdf15198 kB2021-12-20 11:01
Pobierz plik (15_Zalaczniki_Plany_prac_komisji_stałych_na_2022.pdf)15_Zalaczniki_Plany_prac_komisji_stałych_na_2022.pdf15_11052 kB2021-12-20 11:01
Pobierz plik (16_informacja_z_działalności_Zarządu_15.11_07.12.pdf)16_informacja_z_działalności_Zarządu_15.11_07.12.pdf16241 kB2021-12-20 11:01
Pobierz plik (17_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLII sesji_Sejmiku_WP.pdf)17_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLII sesji_Sejmiku_WP.pdf17173 kB2021-12-20 11:02

Materiały na XLIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_wyboru_długości_okresu_średniej_arytmetycznej_stosowanego_do_wyliczenia_relacji_określonej_w_art._243_ust._1_ustawy.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_wyboru_długości_okresu_średniej_arytmetycznej_stosowanego_do_wyliczenia_relacji_określonej_w_art._243_ust._1_ustawy.pdf0196 kB2021-12-14 15:16
Pobierz plik (opinia_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_dot_projektu_uchwały_w_sprawie_projektu_uchwały_budżetowej_WP_na_2022_rok.pdf)opinia_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_dot_projektu_uchwały_w_sprawie_projektu_uchwały_budżetowej_WP_na_2022_rok.pdf02518 kB2021-12-14 15:17
Pobierz plik (opinia_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_dot_projektu_uchwały_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_WP_na_lata_2022-2045.pdf)opinia_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_dot_projektu_uchwały_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_WP_na_lata_2022-2045.pdf03687 kB2021-12-14 15:17
Pobierz plik (zbiorczy_wniosek_Komisji_Budżetu_Mienia_i_Finansów.pdf)zbiorczy_wniosek_Komisji_Budżetu_Mienia_i_Finansów.pdf04899 kB2021-12-14 15:18
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych_dotyczących_projektu_budżetu.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych_dotyczących_projektu_budżetu.pdf05115 kB2021-12-14 15:19
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych_dotyczących_projektu_budżetu_załącznik.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_stanowiska_w_sprawie_opinii_i_wniosków_Komisji_Sejmikowych_i_Radnych_dotyczących_projektu_budżetu_załącznik.pdf06167 kB2021-12-14 15:19
Pobierz plik (1uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego.pdf)1uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego.pdf07113 kB2021-12-14 15:25
Pobierz plik (2uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf)2uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.pdf08138 kB2021-12-14 15:25
Pobierz plik (3uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_załącznik.pdf)3uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_załącznik.pdf09125 kB2021-12-14 15:26
Pobierz plik (1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej.pdf)1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej.pdf10106 kB2021-12-14 15:26
Pobierz plik (2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_objaśnienia.pdf)2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_objaśnienia.pdf11281 kB2021-12-14 15:26
Pobierz plik (3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_1.pdf)3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_1.pdf123165 kB2021-12-14 15:27
Pobierz plik (4_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_2.pdf)4_uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_załącznik_2.pdf13171 kB2021-12-14 15:27

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30