LV sesja

Materiały na LV sesję SWP

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01.docx)01.docx0121 kB2022-11-18 10:23
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_1.docx)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_1.docx0212 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_2.docx)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Klinicznym_Szpitalu_Wojewódzkim_Nr_2.docx0312 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Podkarpackim_Szpitalu_Psychiatrycznym.docx)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Podkarpackim_Szpitalu_Psychiatrycznym.docx0413 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.docx0521 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2_im._Św._Jadwigi_Królowej.docx)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2_im._Św._Jadwigi_Królowej.docx0623 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.docx)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Św._Ojca_Pio_w_Przemyślu.docx0720 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_oraz_ogłoszenia_tekstu_jednolitego_uchwały_w_sprawie_nadania_Statutu_Wojewódzkiemu_Szpitalowi_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej.docx0840 kB2022-11-18 10:24
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Dydnia.doc)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_z_budżetu_Województwa_Podkarpackiego_dla_Gminy_Dydnia.doc0940 kB2022-11-18 10:25
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023.docx)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023.docx1018 kB2022-11-18 10:25
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023_załącznik.docx)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_Programu_współpracy_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_na_rok_2023_załącznik.docx11122 kB2022-11-18 10:25
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej.docx)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej.docx1214 kB2022-11-18 10:25
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej_załącznik.docx)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_2_do_umowy_w_sprawie_prowadzenia_Filharmonii_Podkarpackiej_załącznik.docx1320 kB2022-11-18 10:25
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przeznaczenie_do_sprzedaży_nieruchomości_zabudowanych_położonych_w_Krośnie_przy_ul._Lewakowskiego_7.docx)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przeznaczenie_do_sprzedaży_nieruchomości_zabudowanych_położonych_w_Krośnie_przy_ul._Lewakowskiego_7.docx1420 kB2022-11-18 10:25
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XLII70121_z_dnia_29_listopada_2021r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Solina.doc)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XLII70121_z_dnia_29_listopada_2021r._w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Solina.doc1542 kB2022-11-18 10:26
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna.docx)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna.docx1627 kB2022-11-18 10:26
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_1.docx)15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_1.docx17145 kB2022-11-18 10:26
Pobierz plik (15_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_2.pdf)15_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_pn._LIFE_IP_Pomoc_Techniczna_załącznik_2.pdf18550 kB2022-11-18 10:29
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_Uchwałę_Nr_XLVIII80822_z_dnia_25.04.2022r._w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.docx)16_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_Uchwałę_Nr_XLVIII80822_z_dnia_25.04.2022r._w_sprawie_określenia_zadań_Samorządu_Województwa_Podkarpackiego_finansowanych_ze_środków_PFRON.docx1928 kB2022-11-18 10:29
Pobierz plik (17_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.docx)17_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.docx2016 kB2022-11-18 10:30
Pobierz plik (17_1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok załącznik.docx)17_1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok załącznik.docx2137 kB2022-11-18 10:31
Pobierz plik (18_projekt uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia.docx)18_projekt uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia.docx2216 kB2022-11-18 10:31
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego.docx)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego.docx2395 kB2022-11-18 10:31
Pobierz plik (19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.docx)19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie.docx2432 kB2022-11-18 10:31
Pobierz plik (19_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik.xlsx)19_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_uzasadnienie_załącznik.xlsx2520 kB2022-11-18 10:32
Pobierz plik (19_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_2_3.xlsx)19_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_załącznik_1_2_3.xlsx2631 kB2022-11-18 10:32
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc)20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc27106 kB2022-11-18 10:32
Pobierz plik (20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc)20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc28197 kB2022-11-18 10:33
Pobierz plik (20_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc)20_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc2974 kB2022-11-18 10:33
Pobierz plik (20_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx)20_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.xlsx3053 kB2022-11-18 10:33
Pobierz plik (20_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)20_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf313167 kB2022-11-24 08:26
Pobierz plik (20_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)20_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf32209 kB2022-11-24 08:27
Pobierz plik (21_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx)21_projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx3316 kB2022-11-18 10:33
Pobierz plik (22_projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx)22_projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx3416 kB2022-11-18 10:34
Pobierz plik (23_projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx)23_projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.docx3516 kB2022-11-18 10:34
Pobierz plik (25_informacja_nt._programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027_po_negocjacjach_z_Komisją_Europejską.docx)25_informacja_nt._programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027_po_negocjacjach_z_Komisją_Europejską.docx36131 kB2022-11-18 10:34
Pobierz plik (26_informacja_dotycząca_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Polski_Wschodniej_na_lata_2021–2027.docx)26_informacja_dotycząca_programu_Fundusze_Europejskie_dla_Polski_Wschodniej_na_lata_2021–2027.docx376278 kB2022-11-18 10:34
Pobierz plik (27_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_–_Podkarpackie_2030_-_raport_monitoringowy.docx)27_informacja_o_stopniu_realizacji_Strategii_rozwoju_województwa_–_Podkarpackie_2030_-_raport_monitoringowy.docx382627 kB2022-11-18 10:34
Pobierz plik (28_informacja_na_temat_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Bieszczad,_Błękitny_San,_Programu_Rozwoju_Roztocza.docx)28_informacja_na_temat_Programu_Strategicznego_Rozwoju_Bieszczad,_Błękitny_San,_Programu_Rozwoju_Roztocza.docx396133 kB2022-11-18 10:35
Pobierz plik (29_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.docx)29_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.docx4055 kB2022-11-18 10:35
Pobierz plik (30_informacja_na_temat_rozwoju_Rolnictwa_Ekologicznego_w_Województwie_Podkarpackim.docx)30_informacja_na_temat_rozwoju_Rolnictwa_Ekologicznego_w_Województwie_Podkarpackim.docx4133 kB2022-11-18 10:35
Pobierz plik (31_inf_rozwoj_agroturystyki.docx)31_inf_rozwoj_agroturystyki.docx4224 kB2022-11-18 10:35
Pobierz plik (32_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_województwa_podkarpackiego_w_ramach_PROW_2014-2020.docx)32_informacja_o_realizacji_scaleń_gruntów_na_terenie_województwa_podkarpackiego_w_ramach_PROW_2014-2020.docx4344 kB2022-11-18 10:35
Pobierz plik (33_informacja_z_działalności_Zarządu_17.10_07.11.2022.docx)33_informacja_z_działalności_Zarządu_17.10_07.11.2022.docx4479 kB2022-11-18 10:36
Pobierz plik (34_INF o realizacji uchwał LIV sesji.pdf)34_INF o realizacji uchwał LIV sesji.pdf45142 kB2022-11-18 10:37

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30