LIII sesja

Materiały dodatkowe na LIII sesję SWP

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_oraz_działaniach_na_rzecz_aktywizacji_osób_bezrobotnych_będących_w_szczególnej_sytuacji_na_rynku_pracy.pdf)informacja_o_sytuacji_na_rynku_pracy_oraz_działaniach_na_rzecz_aktywizacji_osób_bezrobotnych_będących_w_szczególnej_sytuacji_na_rynku_pracy.pdf 1727 kB2022-09-19 13:53
Pobierz plik (informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_w_porównaniu_czerwiec_2022_do_czerwca_2021.pdf)informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_w_porównaniu_czerwiec_2022_do_czerwca_2021.pdf 506 kB2022-09-19 13:53
Pobierz plik (informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_za_2021 r..pdf)informacja_o_wynikach_finansowych_podmiotów_leczniczych_za_2021 r..pdf 1307 kB2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie.pdf 166 kB2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_do_autopoprawek.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_budżecie_załącznik_do_autopoprawek.pdf 124 kB2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF.pdf 114 kB2022-09-19 13:53
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf 247 kB2022-09-19 13:54
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_objaśnienia.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_objaśnienia.pdf 320 kB2022-09-19 13:54
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_1.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_1.pdf 3167 kB2022-09-19 13:54
Pobierz plik (uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_2.pdf)uchwała_zarządu_w_sprawie_przyjęcia_autopoprawek_do_projektu_uchwały_w_sprawie_zmian_w_WPF_załącznik_załącznik_2.pdf 202 kB2022-09-19 13:54
Pobierz plik (Raport_o_restrukturyzacji_5_szpitali_wojewodzkich-.pdf)Raport_o_restrukturyzacji_5_szpitali_wojewodzkich-.pdf 2543 kB2022-09-20 08:30
Pobierz plik (uchwała RIO.pdf)uchwała RIO.pdf 6759 kB2022-09-21 09:45

Materiały na LIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek obrad sesji.docx)01_porządek obrad sesji.docx0117 kB2022-09-18 10:46
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miasto_Dębica.docx)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miasto_Dębica.docx0221 kB2022-09-16 13:51
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.doc)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.doc0364 kB2022-09-16 13:52
Pobierz plik (05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.docx)05_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.docx0429 kB2022-09-16 13:52
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_pomocy_rzeczowej_w_ramach_Programu_wsparcia_dwujęzyczności_w_przedszkolach.docx)06_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_pomocy_rzeczowej_w_ramach_Programu_wsparcia_dwujęzyczności_w_przedszkolach.docx0535 kB2022-09-16 13:53
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXI_551_17_z_dnia_05.01.2017r._w_sprawie_uchwalenia_Planu_Gospodarki_Odpadami.doc)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_XXXI_551_17_z_dnia_05.01.2017r._w_sprawie_uchwalenia_Planu_Gospodarki_Odpadami.doc0654 kB2022-09-16 13:53
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_Podkarpackim_w_Krośnie.docx)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Szpitalu_Podkarpackim_w_Krośnie.docx0713 kB2022-09-16 13:53
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Żurawica.doc)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Żurawica.doc0843 kB2022-09-16 13:54
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..docx)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..docx09106 kB2022-09-16 13:55
Pobierz plik (10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.docx)10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.docx1042 kB2022-09-16 13:55
Pobierz plik (10_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.xlsx)10_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.xlsx1122 kB2022-09-16 13:55
Pobierz plik (10_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.xlsx)10_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.xlsx1228 kB2022-09-16 13:55
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.doc13126 kB2022-09-16 13:56
Pobierz plik (11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc)11_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.doc14114 kB2022-09-16 13:57
Pobierz plik (11_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc)11_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.doc15195 kB2022-09-16 13:57
Pobierz plik (11_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2_3.xlsx)11_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2_3.xlsx1693 kB2022-09-16 13:57
Pobierz plik (17_informacja_nt._negocjacji_z_Komisją_Europejską_programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027.doc)17_informacja_nt._negocjacji_z_Komisją_Europejską_programu_regionalnego_Fundusze_Europejskie_dla_Podkarpacia_2021-2027.doc17331 kB2022-09-16 13:58
Pobierz plik (18_informacja_nt._stanu_wdrażania_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2014-2020.docx)18_informacja_nt._stanu_wdrażania_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Województwa_Podkarpackiego_na_lata_2014-2020.docx184032 kB2022-09-16 13:59
Pobierz plik (19_informacja_z_działalności_Zarządu_16.08_05.09.2022.docx)19_informacja_z_działalności_Zarządu_16.08_05.09.2022.docx1963 kB2022-09-16 13:59
Pobierz plik (20_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XLII_sesji.docx)20_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XLII_sesji.docx2034 kB2022-09-16 13:59

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30