LII sesja

Materiały na LII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek LII.pdf)01_porządek LII.pdf0170 kB2022-08-19 10:51
Pobierz plik (03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowany.pdf)03_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_skargi_na_działania_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_zanonimizowany.pdf02189 kB2022-08-19 10:52
Pobierz plik (04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)04_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf0397 kB2022-08-19 10:53
Pobierz plik (04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)04_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf04390 kB2022-08-19 10:53
Pobierz plik (04_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_rysunek_1_16.pdf)04_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_przebiegu_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_rysunek_1_16.pdf051532 kB2022-08-19 10:54
Pobierz plik (05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf)05_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_parków_krajobrazowych.pdf06143 kB2022-08-19 10:54
Pobierz plik (06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_obszarów_chronionego_krajobrazu.pdf)06_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_uchwał_w_sprawach_obszarów_chronionego_krajobrazu.pdf07146 kB2022-08-19 10:54
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Marii_Mireckiej-Loryś_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_nadania_śp._Pani_Marii_Mireckiej-Loryś_Odznaki_Honorowej_„Zasłużony_dla_Województwa_Podkarpackiego”.pdf08150 kB2022-08-19 10:55
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury.pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury.pdf09121 kB2022-08-19 10:55
Pobierz plik (08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury_załącznik.pdf)08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_przyjęcia_treści_aneksu_nr_3_do_umowy_z_dnia_23_czerwca_2017_roku_w_sprawie_prowadzenia_jako_wspólnej_instytucji_kultury_załącznik.pdf1089 kB2022-08-19 10:55
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania.pdf11114 kB2022-08-19 10:56
Pobierz plik (09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania_załącznik.pdf)09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Harasiuki_realizacji_zadania_załącznik.pdf12145 kB2022-08-19 10:57
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania.pdf13108 kB2022-08-19 10:57
Pobierz plik (10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania_załącznik.pdf)10_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krempna_realizacji_zadania_załącznik.pdf14137 kB2022-08-19 10:57
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania.pdf15106 kB2022-08-19 10:58
Pobierz plik (11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania_załącznik.pdf)11_1projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Tyczyn_realizacji_zadania_załącznik.pdf16136 kB2022-08-19 10:58
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania.pdf17146 kB2022-08-19 10:58
Pobierz plik (12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania_załącznik.pdf)12_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wojaszówka_realizacji_zadania_załącznik.pdf18143 kB2022-08-19 10:58
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania.pdf19107 kB2022-08-19 10:59
Pobierz plik (13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.pdf)13_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Jeżowe_realizacji_zadania_załącznik.pdf20134 kB2022-08-19 10:59
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania.pdf21108 kB2022-08-19 11:00
Pobierz plik (14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania_załącznik.pdf)14_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krzeszów_realizacji_zadania_załącznik.pdf22136 kB2022-08-19 11:01
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania.pdf23107 kB2022-08-19 11:01
Pobierz plik (15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf)15_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Bojanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf24133 kB2022-08-19 11:02
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania.pdf25105 kB2022-08-19 11:02
Pobierz plik (16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania_załącznik.pdf)16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Radomyśl_nad_Sanem_realizacji_zadania_załącznik.pdf26145 kB2022-08-19 11:02
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania.pdf27106 kB2022-08-19 11:03
Pobierz plik (17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf)17_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Rymanów_realizacji_zadania_załącznik.pdf28143 kB2022-08-19 11:03
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania.pdf29108 kB2022-08-19 11:03
Pobierz plik (18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania_załącznik.pdf)18_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wielopole_Skrzyńskie_realizacji_zadania_załącznik.pdf30136 kB2022-08-19 11:03
Pobierz plik (19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania.pdf)19_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania.pdf31125 kB2022-08-19 11:10
Pobierz plik (19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania_załącznik.pdf)19_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Wiśniowa_realizacji_zadania_załącznik.pdf32144 kB2022-08-19 11:11
Pobierz plik (20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej.pdf)20_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej.pdf33219 kB2022-08-19 11:11
Pobierz plik (20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej_załącznik.pdf)20_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmiany_Uchwały_w_sprawie_przyjęcia_Programu_poprawy_bezpieczeństwa_infrastruktury_drogowej_załącznik.pdf3430164 kB2022-08-19 11:12
Pobierz plik (21_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)21_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf35136 kB2022-08-19 11:12
Pobierz plik (21_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)21_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf36625 kB2022-08-19 11:13
Pobierz plik (22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)22_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf37136 kB2022-08-19 11:13
Pobierz plik (22_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)22_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf38625 kB2022-08-19 11:13
Pobierz plik (23_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)23_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf39111 kB2022-08-19 11:13
Pobierz plik (23_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)23_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_pozbawienia_odcinka_drogi_wojewódzkiej_swojej_kategorii_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf40264 kB2022-08-19 11:14
Pobierz plik (24_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf)24_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego.pdf41110 kB2022-08-19 11:14
Pobierz plik (24_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf)24_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zaliczenia_odcinka_drogi_do_kategorii_dróg_wojewódzkich_na_terenie_województwa_podkarpackiego_załącznik.pdf42264 kB2022-08-19 11:17
Pobierz plik (25_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg.pdf)25_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg.pdf43105 kB2022-08-19 11:19
Pobierz plik (25_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg_załącznik.pdf)25_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_powierzenia_Gminie_Baranów_Sandomierski_zadania_w_zakresie_zarządzania_odcinkami_dróg_załącznik.pdf44161 kB2022-08-19 11:19
Pobierz plik (26_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_deklaracji_przekazania_do_wspólnego_prowadzenia_i_finansowania_Muzeum_Marii_Konopnickiej_w_Żarnowcu.pdf)26_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_deklaracji_przekazania_do_wspólnego_prowadzenia_i_finansowania_Muzeum_Marii_Konopnickiej_w_Żarnowcu.pdf45137 kB2022-08-19 11:20
Pobierz plik (27_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów.pdf)27_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Gminy_Miejskiej_Lubaczów.pdf46103 kB2022-08-19 11:20
Pobierz plik (28_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek, szkół_i_placówek.pdf)28_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_określenia_planu_sieci_publicznych_placówek_doskonalenia_nauczycieli,_bibliotek, szkół_i_placówek.pdf47154 kB2022-08-19 11:21
Pobierz plik (29_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie.pdf)29_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie.pdf48127 kB2022-08-19 11:22
Pobierz plik (29_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik.pdf)29_1_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_udzielenia_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_załącznik.pdf49203 kB2022-08-19 11:22
Pobierz plik (30_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_warunków_i_trybu_wspierania_rozwoju_sportu_w_Województwie_Podkarpackim.pdf)30_projekt_uchwały_sejmiku_zmieniającej_uchwałę_w_sprawie_warunków_i_trybu_wspierania_rozwoju_sportu_w_Województwie_Podkarpackim.pdf50219 kB2022-08-19 11:22
Pobierz plik (31_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.pdf)31_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_nabycie_lokali_mieszkalnych.pdf51104 kB2022-08-19 11:23
Pobierz plik (32_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf)32_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf52375 kB2022-08-19 11:23
Pobierz plik (32_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf)32_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf53344 kB2022-08-19 11:24
Pobierz plik (32_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf)32_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf54284 kB2022-08-19 11:25
Pobierz plik (32_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2_3.pdf)32_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2_3.pdf55202 kB2022-08-19 11:26
Pobierz plik (33_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r..pdf)33_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022_r..pdf56141 kB2022-08-19 11:36
Pobierz plik (34_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)34_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf57219 kB2022-08-19 11:49
Pobierz plik (34_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)34_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf58180 kB2022-08-19 11:50
Pobierz plik (34_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)34_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf59503 kB2022-08-19 11:50
Pobierz plik (34_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)34_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf60319 kB2022-08-19 11:50
Pobierz plik (34_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)34_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf61534 kB2022-08-19 11:51
Pobierz plik (34_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)34_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf62176 kB2022-08-19 11:51
Pobierz plik (35_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf)35_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_Podkarpackiego_im._Jana_Pawła_II_w_Krośnie.pdf63132 kB2022-08-19 11:52
Pobierz plik (36_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2.pdf)36_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Klinicznego_Szpitala_Wojewódzkiego_Nr_2.pdf64215 kB2022-08-19 11:52
Pobierz plik (37_zmieniający_ uchwałę_Nr XLII71921_ z_dnia_29_ listopada_ 2021 r_w_ sprawie_ przyjęcia_planu_pracy_Sejmiku_ Województwa_Podkarpackiego_na_2022_rok.pdf)37_zmieniający_ uchwałę_Nr XLII71921_ z_dnia_29_ listopada_ 2021 r_w_ sprawie_ przyjęcia_planu_pracy_Sejmiku_ Województwa_Podkarpackiego_na_2022_rok.pdf65100 kB2022-08-19 11:52
Pobierz plik (38_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej.pdf)38_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej.pdf66768 kB2022-08-19 11:52
Pobierz plik (38_1_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_1.pdf)38_1_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_1.pdf67122 kB2022-08-19 11:52
Pobierz plik (38_2_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_2.pdf)38_2_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_2.pdf68174 kB2022-08-19 11:53
Pobierz plik (38_3_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_3.pdf)38_3_informacja_na_temat_działań_podejmowanych_przez_UMWP_,_które_wpisują_się_w_tematykę_Konwencji_Karpackiej_załącznik_3.pdf69143 kB2022-08-19 11:53
Pobierz plik (39_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2021.pdf)39_Sprawozdanie_Biura_OT_ za_2021.pdf70201 kB2022-08-19 11:53
Pobierz plik (39_1_spr_z_dzialalnosci_biura.pdf)39_1_spr_z_dzialalnosci_biura.pdf7110676 kB2022-08-19 11:54
Pobierz plik (40_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r..pdf)40_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r..pdf72191 kB2022-08-19 11:54
Pobierz plik (40_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r._załącznik.pdf)40_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przekazania_Sejmikowi_Województwa_Informacji_o_realizacji_Kontraktów_Terytorialnych w 2021r._załącznik.pdf732433 kB2022-08-19 11:54
Pobierz plik (41_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury.pdf)41_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury.pdf7495 kB2022-08-19 11:54
Pobierz plik (41_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf)41_1_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_1.pdf75826 kB2022-08-19 11:55
Pobierz plik (41_2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_2.pdf)41_2_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załącznik_2.pdf76420 kB2022-08-19 11:55
Pobierz plik (41_3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załacznik_3.pdf)41_3_uchwała_zarządu_w_sprawie_przedstawienia_korekt_sprawozdań_rocznych_z_wykonania_planów_finansowych_instytucji_kultury_załacznik_3.pdf77254 kB2022-08-19 11:55
Pobierz plik (42_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.pdf)42_sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_Członków_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_oraz_pracowników_Urzędu_Marszałkowskiego.pdf78274 kB2022-08-19 11:56
Pobierz plik (43_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_  II kwartał_ 2022.pdf)43_Sprawozdanie_z_wyjazdów_zagranicznych_radnych_ II kwartał_ 2022.pdf79203 kB2022-08-19 11:56
Pobierz plik (44_informacja_z_działalności_Zarządu_14.06_09.08.pdf)44_informacja_z_działalności_Zarządu_14.06_09.08.pdf80374 kB2022-08-19 11:56
Pobierz plik (45_Informacja_o_  realizacji_uchwał_XL_i_XLI_sesji.pdf)45_Informacja_o_ realizacji_uchwał_XL_i_XLI_sesji.pdf81165 kB2022-08-19 11:56

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30