LI sesja

Materiały na LI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarCreated
Pobierz plik (01_porządek LI.pdf)01_porządek LI.pdf01196 kB2022-06-15 12:55
Pobierz plik (04_Projekt_uchwały_ws_udzielenia_ZWP_wotum_zaufania.pdf)04_Projekt_uchwały_ws_udzielenia_ZWP_wotum_zaufania.pdf0290 kB2022-06-15 12:56
Pobierz plik (05_uchwała_w_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_spr_fin.pdf)05_uchwała_w_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_spr_fin.pdf0376 kB2022-06-15 12:56
Pobierz plik (06_uchwała_w_spr_udzielenia_ZWP_absolutorium.pdf)06_uchwała_w_spr_udzielenia_ZWP_absolutorium.pdf0475 kB2022-06-15 12:56
Pobierz plik (07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminom.pdf)07_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_gminom.pdf05112 kB2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf)08_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r..pdf06316 kB2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf)08_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie.pdf07197 kB2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf)08_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._uzasadnienie_załącznik.pdf08189 kB2022-06-15 12:57
Pobierz plik (08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.pdf)08_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_budżecie_Województwa_Podkarpackiego_na_2022r._załącznik_1_2.pdf09170 kB2022-06-15 12:58
Pobierz plik (09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf)09_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej.pdf10161 kB2022-06-15 12:58
Pobierz plik (09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf)09_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie.pdf11145 kB2022-06-15 12:58
Pobierz plik (09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf)09_2_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_uzasadnienie_załącznik_1_2.pdf12499 kB2022-06-15 12:59
Pobierz plik (09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf)09_3_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_1.pdf133167 kB2022-06-15 12:59
Pobierz plik (09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf)09_4_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_załącznik_2.pdf14193 kB2022-06-15 12:59
Pobierz plik (09_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf)09_5_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Wieloletniej_Prognozie_Finansowej_objaśnienia.pdf15316 kB2022-06-15 12:59
Pobierz plik (10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Zespole_Specjalistycznym.pdf)10_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_składu_Rady_Społecznej_przy_Wojewódzkim_Zespole_Specjalistycznym.pdf1697 kB2022-06-15 13:01
Pobierz plik (11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_Zdrowy_styl_życia_nauczycieli_w_czasach_pandemii.pdf)11_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_projektu_Zdrowy_styl_życia_nauczycieli_w_czasach_pandemii.pdf17158 kB2022-06-15 13:01
Pobierz plik (12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.pdf)12_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_zgody_na_przedłużenie_umowy_najmu_dla_Państwowego_Gospodarstwa_Wodnego_Wody_Polskie.pdf18100 kB2022-06-15 13:02
Pobierz plik (13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przyjęcia_z dniem_1 stycznia_2023_roku_roli_współorganizatora_Muzeum_Kresów_w_Lubaczowie.pdf)13_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przyjęcia_z dniem_1 stycznia_2023_roku_roli_współorganizatora_Muzeum_Kresów_w_Lubaczowie.pdf19128 kB2022-06-15 13:02
Pobierz plik (14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Ekologia_-_nasza_wspólna_odpowiedzialność.pdf)14_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_projektu_Ekologia_-_nasza_wspólna_odpowiedzialność.pdf20141 kB2022-06-15 13:02
Pobierz plik (15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_wniosku_o_budżet.pdf)15_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_wyrażenia_woli_przystąpienia_do_realizacji_wniosku_o_budżet.pdf21193 kB2022-06-15 13:03
Pobierz plik (16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych.pdf)16_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych.pdf22151 kB2022-06-15 13:03
Pobierz plik (16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_załącznik.pdf)16_1_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_uchwalenia_Wojewódzkiego_Programu_Profilaktyki_i Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_załącznik.pdf231733 kB2022-06-15 13:03
Pobierz plik (17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_2022.pdf)17_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_wysokości_pożyczki_udzielanej_w_roku_2022.pdf24131 kB2022-06-15 13:04
Pobierz plik (18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf)18_projekt_uchwały_sejmiku_w_sprawie_zmian_w_Statucie_Wojewódzkiego_Szpitala_im._Zofii_z_Zamoyskich_Tarnowskiej_w_Tarnobrzegu.pdf25134 kB2022-06-15 13:04
Pobierz plik (19_informacja_dotycząca_dochodów_z tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_rok_2021.pdf)19_informacja_dotycząca_dochodów_z tytułu_najmu_i_dzierżawy_nieruchomości_za_rok_2021.pdf26312 kB2022-06-15 13:04
Pobierz plik (20_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2021_r..pdf)20_Ocena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_w_województwie_podkarpackim_za_2021_r..pdf271841 kB2022-06-15 13:04
Pobierz plik (21_informacja_z_działalności_Zarządu_17.05_10.06.2022.pdf)21_informacja_z_działalności_Zarządu_17.05_10.06.2022.pdf28272 kB2022-06-15 13:05
Pobierz plik (22_inf_o_realizacji_uchwal_XLIX.pdf)22_inf_o_realizacji_uchwal_XLIX.pdf293648 kB2022-06-15 13:05

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30