LXII-29.10.2018 r.

Obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego [VIDEO]

131028 sesjaSą dodatkowe pieniądze na budowę Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Jasionce. W wyniku zmian w budżecie województwa, na które zgodzili się radni udało się wygospodarować na tę inwestycję blisko 12 milionów złotych. To jeden z ważniejszych tematów poniedziałkowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego, która rozpoczęła się minutą ciszy. W ten sposób radni oddali hołd zmarłemu Tadeuszowi Mazowieckiemu – premierowi pierwszego niekomunistycznego rządu.

Samorząd województwa musiał znaleźć dodatkowe pieniądze, aby rozpocząć wartą ponad 130 milionów złotych inwestycję, gdyż zakładana pierwotnie kwota okazała się za mała.

Dzisiejsza decyzja o zwiększeniu środków wynika z tego, że w wyniku przetargu 90 mln, które były zaplanowane na inwestycją jest nierealne. Najtańsza oferta wyniosła 122 mln więc trzeba było poszukać 32 mln. Ta inwestycja jest finansowania w proporcji 50% środki europejskie drugie 50% środki samorządu. Więc musieliśmy uzyskać zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że zwiększy nam pieniądze. I uzyskaliśmy taką zgodę. A teraz musieliśmy w ślad za tym uzyskać zgodę sejmiku, że zwiększamy środki własne na ten cel czyli 16 mln złotych. Tak wygląda ten montaż – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Całość inwestycji ma kosztować 134 miliony złotych. Oprócz blisko 12 milionów, które udało się wygospodarować zmieniając strukturę finansowania inwestycji drogowych, samorząd województwa będzie jeszcze musiał zaciągnąć kredyt w wysokości ponad 4 milionów złotych. Dlatego marszałek mówił podczas sejmiku, że jest to wielkie wyzwanie dla samorządu. Dodał również, że po wybudowaniu obiektu konieczne będzie ulokowanie w nim instytucji, która będzie przynosić stałe dochody, aby centrum mogło na siebie zarabiać.

Taką instytucją będzie Centrum Nauki Łukasiewicz. Wszyscy państwo wiedzą, że formuła Centrum Kopernika jest powielana w różnych województwach. My takiego centrum jeszcze nie mamy. Taki projekt jest zgłoszony na listę przedsięwzięć priorytetowych i to Centrum Łukasiewicza chcemy umieścić w tym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym – mówił podczas sesji marszałek.

Dyskusję na sesji sejmiku wywołał także temat osób niepełnosprawnych i rządowych planów zmniejszenia w przyszłym roku dofinansowań do ich wynagrodzeń. Radni oraz goście - w tym posłowie – przedstawiali swoje stanowiska. Efektem debaty było jednomyślne przyjęcie stanowiska-protestu, w którym radni apelują do parlamentarzystów o pilne działania w obronie miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Na Podkarpaciu jest ich 16 tysięcy.

Istotą tego apelu jest to, żeby w tym najtrudniejszym momencie na rynku pracy, kiedy jest duże bezrobocie, żeby nie powodować drastycznych zmian, ponieważ jeżeli szczególna grupa osób – osób niepełnosprawnych znajdzie się na bezrobociu, będzie mieć bardzo duże problemy, żeby znaleźć pracę, bo nie mogą jej dostać nawet osoby młode, po studiach – tłumaczył radny Janusz Magoń.

Radni zdecydowali również, że rok 2014 będzie na Podkarpaciu Rokiem Rodziny Ulmów, gdyż wtedy przypada 70 rocznica ich śmierci z rąk hitlerowców, za to, że udzielali schronienia Żydom. Na sesji radni dowiedzieli się także na jakim etapie są przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz kontraktu terytorialnego dla Podkarpacia.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Monika Konopka
Biuro Prasowe

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30