XXXV sesja

Materiały dodatkowe (1) na XXXV Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku  Rozmiar pliku AKCJA
1.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

Załącznik

doc

 

 

 

xlsx

35KB

 

 

 

21KB 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

2.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie

 

Uchwała Rady Społecznej przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

doc

 

 

 

pdf

  

docx

doc 

doc

50KB

 

 

 

73KB

 

 15KB

 12KB

 51KB 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

3.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina

Uchwała Rady Społecznej

Załącznik - schemat organizacyjny

docx

 

pdf

pdf

19KB

 

67KB

224KB

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

4. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego docx 18KB POBIERZ
5. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr l-107 Zagórz -Łupków doc  35KB POBIERZ 
6.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiegona 2013 rok

Załącznik

docx

 

 

 

doc

15KB

 

 

 

141KB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

7.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013r.

Uzasadnienie

Załączniki

doc

 

 

xlsx

xlsx

91KB

 

 

14KB

14KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

POBIERZ

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30